Anprisning af kosttilskud

I 2006 vedtog Europa-Parlamentet en række love om ernærings- og sundhedsanprisninger for alle kosttilskud samt en række fødevarer (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20. december 2006).

Formålet med disse regler er, at:

  • Forbrugerne ikke vildledes
  • Ernærings- og sundhedsanprisninger skal være baserede på dokumenterede og alment anerkendt videnskabelig evidens
  • Forbrugerne sikres et højt beskyttelsesniveau
  • Forbrugernes valg lettes, så det bliver nemmere at sammensætte en afbalanceret og varieret kost

Essensen i reglerne er, at virksomhederne i deres markedsføring ikke må påstå, at et kosttilskud har nogen form for forebyggende eller behandlende effekt på sygdomme eller symptomer, idet de i så fald ikke længere betragtes som kosttilskud; men som lægemidler. Hvad der er kosttilskud og hvad der lægemidler, afgøres i Danmark af Lægemiddelstyrelsen.

En del af baggrunden for disse vedtag er at begrænse de mange sundhedsmæssige påstande, som helsekostforretninger – online såvel som offline – tillægger kosttilskud og bestemte fødevarer.

Problemet for helsekostforretningerne er imidlertid, at lovgivningen omkring anprisning er svær at gennemskue og at det derfor i praksis er vanskeligt at vide, hvad der er lovlig og ulovlig markedsføring. Dette på trods af at Fødevarestyrelsen løbende udarbejder nye vejledninger og at der findes en liste over, hvilke ernæringsanprisninger man må anvende.

 

Vores holdning

På Floraton.com bestræber vi os på, at levere så uafhængig information som muligt og en del af kernen i vores koncept er, at redegøre for hvad der er videnskabeligt dokumenteret og hvad der blot er påstande.

Selvom lovgivningen omkring anprisninger på visse punkter kan være uigennemskuelig, har vi udarbejdet nogle klare redaktionelle retningslinier for netop at sikre, at alle vores skribenter til enhver tid overholder den gældende lovgivning. Konsekvensen heraf er dog ofte, at vi i vores artikler om kosttilskud o.lign. er nødt til at fokusere på de egenskaber, som tilskuddene ikke har, fremfor de egenskaber som de besøgende rent faktisk er interesserede i at læse om.

Vi hører meget gerne fra dig, hvis du finder information i vores artikler, som du mener, kan være i uoverensstemmelse med lovgivningen.