Allicin – Essensen i hvidløgets forsvar

Vi anbefaler især disse allicin-kapsler:

Ligesom mennesket har et immunforsvar, har hvidløg et naturligt forsvar – og omdrejningspunktet i dette forsvar er stoffet allicin.

Allicin er yderst virksomt mod bakterier og svampe, som netop er de organismer, der hyppigst angriber hvidløg.

Hos mennesket kan man derfor i teorien også bruge allicin til at nedkæmpe bakterier og svampe.

Problemet er blot, at allicin er meget udstabilt; det har en meget kort levetid, det nedbrydes kort tid efter indtagelse og det tåler ikke tilberedelse el.lign. I praksis betyder dette, at man ikke får tilført allicin, hvis man indtager hvidløg – hverken råt eller tilberedt.

Hvis man derimod indtager allicin i kapsler, kan man – med de rette kapsler – få tilført allicin og derved få gavn af stoffets virkning i kroppen.

Allicin er en naturlig del af hvidløgets 'immunforsvar'

Allicin er en central del af hvidløgets forsvar mod fremmede organismer

 

Hvor kan man købe allicin?

Som det nævnes flere steder her i artiklen, har ustabiliteten længe været problemet med allicin – og indtag af hvidløg tilfører ikke kroppen allicin, fordi allicinen nedbrydes for hurtigt. Men der findes i dag enkelte produkter, hvor man har løst opgaven og stabiliseret allicinen:

Vi anbefaler produkterne ovenfor, fordi de leverer allicin i høje og stabile mængder

 

Hvad er allicin?

Hvidløg har – ligesom alle andre planter – et velfungerende forsvarssystem, der består af mange forskellige bestandele (lidt ligesom menneskets immunforsvar).

For at beskytte sig selv mod insekter og svamp producerer hvidløg et stof kaldet ’allicin’, når det skades. Allicin er derfor et naturligt insekticid.

Allicin blev opdaget i 1944, hvor man også bemærkede stoffets antimikrobielle egenskaber. Selvom der blev taget patent på stoffet kort efter dets opdagelse, har det aldrig rigtigt vundet indpas lægemiddelindustrien. Dette skyldes især, at allicin 1) er meget ustabilt, 2) er svært at absorbere og 3) har en kraftig lugt.

Når allicin befinder sig inde i menneskekroppen, nedbrydes det hurtigt og har derfor længe været betragtet som et transient stof uden særlig stor værdi. I løbet af de seneste år har man i helsekostindustrien dog formået at stabilisere og dosere allicin i kapsler, hvilket har gjort det tilgængeligt for vores helbred.

 

Alliin

Alliin er en sulfoxid og en naturlig bestanddel i friskt hvidløg. Det er et derivat af aminosyren ’cystein’.

Når et friskt fed hvidløg hakkes eller knuses, omdannes alliin til allicin af enzymet ’alliinase’. Duften af friskt hvidløg der fremkommer her, stammer fra allicinen.

Det er i øvrigt bevist in vitro, at alliin påvirker visse blodlegemers immunrespons.

 

Alliinase

Alliinase findes i de fleste af planterne i løgslægten (Allium), hvilket inkluderer løg såvel som hvidløg.

Alliinase er ikke bare ansvarlig for ovennævnte omdannelse af alliin til allicin, men også for at katalysere kemiske reaktioner der producerer de volatile kemikalier, som giver løgplanterne deres smag, lugt og evne til at fremkalde tårer.

Forsvarsmekanismen

Hvidløgets forsvarsmekanisme og sammenhængen mellem de tre stoffer – alliin, alliinase og allicin – kan opsummeres således:

  • Alliinen er det virksomme stof, der lægger tilgængeligt i hvidløgets dele og som frigøres, når hvidløget angribes af fremmede organismer
  • Ved frigørelsen omdannes alliinen øjeblikket til allicin af alliinasen
  • Allicinen nedkæmper de fremmede organismer (bakterier og svamp)
  • Allicinens korte levetid bevirker, at allicinen nedbrydes hurtigt og derved begrænser hvidløgets selvbeskadelse

 

Ustabilitet

Allicinens ustabile natur betyder, at det ændrer sig umiddelbart efter dannelse. I praksis betyder dette, at aldring, varmetilberedning, knusning og andre former for forarbejdning nedbryder allicinen i andre bestanddele. Nogle studier har vist, at allicin inden for 1 til 6 dage nedbrydes til så mængder, at stoffet ikke længere kan måles.

I et studie fra 1992 spiste forsøgsdeltagerne op til 25 gram råt hvidløg på én gang og på trods heraf kunne man ikke hverken finde spor af allicin i forsøgspersonernes urin eller blod 24 timer efter indtag.

Denne ustabilitet betyder, at allicin som udgangspunkt ikke har nogen virkning i kroppen, fordi det bliver nedbrudt, før det når at blive optaget. Hertil kommer, at det i praksis er svært at tilføre kroppen de samme mængder allicin hver gang pga. ustabiliteten.

 

Allicins virkning på helbredet

Allicin kan bruges til at nedkæmpe bakterier og svamp. Stoffet er mest effektivt hvis det sprøjtes direkte på det angrebne område – f.eks. mod bakterier i munden eller svamp på huden. I disse tilfælde anbefales det dog, at man først konsulterer sin læge (eller tandlæge), da der sandsynligvis findes bedre behandlingsmuligheder.

Virkningen ved intern brug – dvs. hvor man tager allicin kapsler – er ikke særligt veldokumenteret, idet allicin længe har været anset for at være for ustabilt til at have en virkning i menneskekroppen. De kommercielle kosttilskud der indeholder allicin (som dem der ses i starten af denne artikel), er alle baserede på et patenteret allicinpulver kaldet Allisure®.

 

De andre bestanddele i hvidløg

Hvidløg der ikke indeholder allicin – som f.eks. hvidløg der er knust, varmebehandlet eller på anden vis tilberedt – har fortsat flere gavnlige virkninger på menneskets helbred. Dette skyldes naturligvis tilstedeværelsen af en række andre aktive indholdsstoffer end lige netop allicin. Indtilvidere kender man til lidt over 100 bestanddele i hvidløg, som potentielt kan gavne vores helbred.

Én af de bestanddele der især har været fokus på, er svovlforbindelsen S-Allyl-Cystein (SAC), der nemt absorberes og desuden er 100% biotilgængeligt efter indtag via munden.

 


Vi anbefaler allicin-produkterne nedenfor: