Skærmlilje (Agapanthus)

Skærmliljer har længe været dyrket (især i de varmere dele af verden) og der findes i dag et væld af arter og sorter. 

I naturen vokser den i fugtigbevarende jord – typisk i grøfter eller på enge, græsmarker o.lign.

Navnet Agapanthus stammer fra græsk, hvor Agape er ordet for kærlighed og Agapanthus således betyder kærlighedsblomst.

 

Hvor kan man købe skærmliljer?

Til danske haver anbefaler vi skærmliljen, der ses nedenfor:

 

Dyrkning og pasning

 • Opbevares køligt i løbet af vinteren, men må ikke udsættes for frost (skærmliljer er varmekrævende). En tommelfingerregel er mellem 1-10°C
 • Om vinteren kan man evt. tildække liljen med granris
 • I foråret kan det være en fordel at flytte den ud – og tilbage ind igen hvis der er frost – herved undgås svage eller blege blade
 • Alternativt kan man vente med at flytte den ud til starten af juni, hvor al fare for frost er ovre
 • Hvis den står i det fri, er det bedst, hvis den placeres på et af havens varmere steder – som f.eks. en sydvendt mur
 • Indendøre dyrkes skærmliljen bedst i en potte, krukke eller balje
 • Afblomstring sker sensommer og her skal de visne blomsterstilke fjernes 
 • Bladene kan have en tendens til at miste deres farve og blive “svedne”, hvis de får for meget direkte sollys; hvis dette er tilfældet bør den ikke sættes for lyst
 • Tåler ikke hyppige omplantninger. Resultatet heraf vil typisk være, at liljen springer blomstringen over et år

Vanding

 • I løbet af vinteren skal skærmliljen ikke vandes. Jorden den står i, må heller ikke være våd
 • Om sommeren (hvis det bliver meget varmt) skal den vandes dagligt
 • Når den vokser, skal den holdes fugtig
 • Vandingen kan gradvist mindskes efter afblomstring i sensommeren

Gødning

Det anbefales at man gøder i foråret og i sensommeren efter afblomstring. Gødningen i sensommeren er nødvendig, hvis man ønsker blomster året efter. Alternativt kan gøde hele sæsonen forår-sensommer (dvs. også henover sommeren).

Gødningen der anvendes i sensommeren, bør i øvrigt have et højt indhold af kalium, så liljen styrkes hen mod vinteren. Om vinteren skal den ikke gødes.

Skærmliljens karakteristika

 • Knoldplante
 • Blomsterne er klokkeformede og sidder i skærme med ca. 25 blomster i hver 
 • Blomsterskærmene er store og kan være blå, lilla eller hvide 
 • Nogle hybrider har dog blomsterfarver, der ikke findes hos den vilde skærmlilje (som f.eks. orange)
 • Bladene er smalle og aflange
 • Blomsterstilkene bliver op til 120 cm lange
 • Skærmliljernes totale højde kan være op til 130 cm

 

Geografisk udbredelse

Skærmliljen stammer fra området mellem Kap Det Gode Håb og Limpopo floden i Sydafrika.

I nogle lande betragtes skærmliljen i dag som en invasiv planteart – dvs. en form for ukrudt. Dette er f.eks. tilfældet i New Zealand, hvor det primært er haveejernes modstand, der afholder liljen fra at blive tilføjet i The National Pest Plant Accord (hvilket ville indebære, at den ikke længere måtte sælges i landet).

 

Formering

Skærmliljer formeres om efteråret umiddelbart efter afblomstring eller om foråret i forbindelse med at knolden deles – foråret er dog optimalt, idet liljen her er i vækst (april er typisk den bedste måned i Danmark). Ved deling bør man undgå at beskadige rødderne.

Skærmliljer kan i øvrigt også frøformeres.

 

Arter af skærmliljen

Skærmliljen (Agapanthus) er en slægt, der tilhører underfamilien Agapanthoideae, som tidligere blev betragtet som en selvstændig familie ved navn Agapanthaceae. Undertiden placeres skærmliljen også fejlagtigt i Liljefamilien eller Løgfamilien.

Herunder findes en oversigt over alle arterne i slægten Agapanthus:

 • Agapanthus africanus
 • Agapanthus campanulatus
 • Agapanthus caulescens
 • Agapanthus coddii
 • Agapanthus comptonii
 • Agapanthus dyeri
 • Agapanthus inapertus
 • Agapanthus nutans
 • Agapanthus orientalis
 • Agapanthus praecox
 • Agapanthus walshii

Vær opmærksom på at der blandt blomsterhandlere, haveejere osv. er en del forvirring omkring navnene på de forskellige arter – både de latinske og de danske betegnelser. Den mest almindelige skærmlilje på det danske marked er klokkeskærmliljen (Agapanthus campanulatus).

 


Til danske haver anbefaler vi skærmliljen, der ses nedenfor: