Afrikansk lilje (Agapanthus africanus)

Den afrikanske lilje stammer fra Kap Det Gode Håb i Sydafrika, men dyrkes i dag i mange andre varme klimaer. 

Den afrikanske lilje kan også dyrkes i Danmark; her skal den blot tages ind om vinteren. I vinterhalvåret bør den altid stå køligt.

Den vokser i øvrigt bedst i en balje, krukke eller potte (hvilket også er praktisk, når liljen skal flyttes).


Anbefalede liljer

Til danske haver anbefaler vi disse liljer:


 

Dyrkning og pasning

 • Om vinteren (og foråret) er det meget vigtigt, at den ikke udsættes for frost – tildæk den evt. med granris for at beskytte mod kulden
 • Herudover skal den stå lyst og køligt i vinterhalvåret – optimalt i temperaturintervallet 3-5°C
 • I foråret kan man prøve at flytte den ud – og tilbage ind igen hvis der er frost. På denne måde styrkes liljens blade
 • Man kan også vente til begyndelsen af juni, hvor der ikke længere er fare for frost
 • Hvis den står i udendørs, er det bedst at placere den varmt og solrigt – gerne ved en sydvendt mur
 • Indendøre trives den afrikanske lilje bedst i en potte, krukke, balje, trug el.lign. Dette er desuden også praktisk, når den skal flyttes ud om sommeren (og ind igen om vinteren)
 • Ved afblomstring i sensommeren skal de visne blomsterstilke fjernes 
 • Ligesom andre Agapanthus, tåler den afrikanske lilje ikke for mange omplantninger. Ved hyppig omplantning vil liljen typisk springe blomstringen over i det efterfølgende sommerhalvår
 • Den afrikanske lilje er en smule sværere at dyrke og passe i forhold til andre arter af Agapanthus

Vanding

 • Om vinteren skal den afrikanske lilje mængden af vand i jorden være minmal – derfor skal den ikke vandes eller stå i våd jord
 • Kræver fugtig jord i perioden april/maj – september/oktober
 • Om sommeren skal den vandes regelmæssigt og rigeligt. Hvis det bliver meget varmt, skal den vandes dagligt
 • Vandingen mindskes gradvist efter afblomstringen i efteråret (typisk september/oktober)

Gødning

Man bør gøde liljen rigeligt om sommeren (især i starten af sommeren) og først mindske gødningen efter afblomstring i september/oktober. Man kan evt. starte med at gøde allerede i foråret.

Gødning er ikke nødvendig efter afblomstring i efteråret eller om vinteren. 

Den afrikanske liljes karakteristika

 • Knoldplante
 • Blomsterne er tragtformede og 2,5-5 cm i diameter
 • Blomsterne sidder i store skærme med omtrent 20-30 blomster i hver 
 • Blomsternes farve er enten lyseblå eller hvid (eller en nuance ind i mellem de to – i naturen er den hvide blomst dog sjælden)
 • Bladene er smalle, aflange og hvælvede, 10-35 cm lange og 1-2 cm brede
 • Blomsterstilkene bliver 25-60 cm lange
 • Afrikanske liljer kan blive op til 90 cm høje, men er normalt omkring 75 cm

 

Geografisk udbredelse

Skærmliljen stammer oprindeligt fra Vest-Kapprovinsen i Sydafrika fra området omkring Kap Det Gode Håb. Liljerne vokser fra Kaphalvøen til den lille by Swellendam – fra havets overflade og op i 1000 meters højde. Området er præget af bjergterræn og jorbundsforholdene er primært sur, sandet jord.

I andre lande trives vilde afrikanske liljer bedst i varme klimaer ved flodbanker eller omkring åer og vandløb – steder hvor jorden er tilstrækkelig våd. Derfor vokser den kun vildt i subtropiske klimaer, hvor der er en mild vinter.

 

Historie

Den afrikanske lilje blev beskrevet i 1679, hvor den blev navngivet Hyacinthus Africanus tuberosus, flore caeruleo umbellato – betegnelsen Agapanthus umbellatus (der også anvendes om den afrikanske lilje) stammer herfra.

Den blev indført i Europa i det 17. århundrede som en dekorativ drivhusplante.

 

Formering af afrikanske liljer

Afrikanske liljer formeres om efteråret (efter afblomstring) eller om foråret (når knolden deles). Foråret er dog at foretrække, fordi liljen vokser på dette tidspunkt af året. Ved deling skal man være påpasselig med at skade dens rødder.

Man kan desuden også frøformere afrikanske liljer.

 

Arter og sorter

Der findes adskillige sorter af den afrikanske lilje:

 • Albus (hvide blomster)
 • Sapphire (blå blomster)
 • Double Diamond (dværgvariant med klare hvide blomster og en gul stilk)
 • Aureus (gule striber på bladene)
 • Peter Pan (bliver ca. 50 cm høj og fremstiller meget store, blå blomster)
 • Variegatus (næsten helt hvide blade med grønne “bånd”)
 • Med flere…

Der findes desuden også sorter med følgende karakteristika:

 • Dobbeltblomstrede
 • Mindre blomster
 • Større blomster

Der er en del forvirring omkring de danske og latinske betegnelser for de forskellige sorter, arter og hybrider af Agapanthus-slægten – og Agapanthus africanus bliver derfor ofte forvekslet med andre arter af Agapanthus (især Agapanthus praecox).

Betegnelsen Agapanthus umbellatus er desuden et synonym for Agapanthus africanus – dvs. det er den samme plante, der er tale om.

Nogle eksperter mener i øvrigt at arten Agapanthus walshii er en underart af den afrikanske lilje, selvom den hidtil har været betragtet som en selvstændig art i Agapanthus-slægten.

 


Anbefalede liljer

Til danske haver anbefaler vi disse liljer: