Påskliljelökar

Påskliljelökar måste vara friska vid köpet; gamla eller torra lökar kan lätt gro, växa och till och med frodas men deras växter är svaga och kan äventyra andra trädgårdsväxter.

Vid köp så har påskliljans storlek också en betydelse, ju större lök, desto fler blommor får du.

I denna artikel kommer du att få läsa mera om alla regler för inköp av påskliljelökar och den efterföljande planteringen.

 

Förhållningsregler för inköp av påskliljelökar

Kom ihåg följande när man köper en påsklilja lökar:

 • Lökarna får inte vara torkade
 • Ju större lökar desto bättre (storleken på påskliljans lök visar blommornas storlek, desto större lök desto flera blommor. Små lökar ger vanligtvis få eller inga blommor)
 • Kasta lökarna om de:
  • har tecken på svamp, sjukdom, etc.
  • har brun/svart lampa skal
  • är skadade eller mjuka

Plantor med skador är i allmänhet mer mottagliga för sjukdomar och insektsangrepp än intakta lökar och bör därför inte planteras. Om du väljer att plantera en påskliljelök som är skadad så är det större sannolikheten att du får sjuka liljor som infekterar de andra påskliljor och andra blommor.

Plantering av påskliljelökar

Påskliljelökar bör planteras under hösten och ska senare omplanteras 2 veckor innan marken fryser. På detta sätt så har löken en möjlighet att etablera ett mindre rotsystem innan vintern kommer.

Jord

Påskliljelökar bör placeras i jord som är:

 • Väldränerad
 • Rik på organiskt material (t.ex. kompost)
 • Neutral (om jorden är något kalkhaltig eller tvärtom urkalkade spelar ingen roll . Det går bra att flytta om lite i båda riktningarna av pH-skalan utan att jorden blir de avgörande för syror eller baser)

Plantering

 • Påskliljans planta bör vara minst 2 gånger så djupt i marken som sin egen höjd (om löken exemplet 5 cm hög så bör det vara minst 10 cm djupt i jorden). I allmänhet så bör lökarna vara 10-20 cm djup
 • Lägg löken med ett avstånd på 12-18 cm mellan varandra
 • Om jorden är sandig så bör du sätta Påskliljelökar djupare än om marken är lerig
 • Om du har haft svårt att få påskliljor att växa och blomstra så kan det ibland hjälpa att spraya lite gödsel i plantering hålet för löken
 • Påskliljelökar ska planteras så snabbt som möjligt efter inköpet (med andra ord: vänta med att köpa löken du tänker plantera dem – vilket som vi vet är på hösten)

Om du vill gräva upp påsklilja lökarna och plantera om de bör detta ske i början av sommaren (slutet av maj till början av juli). Därefter bör du låta löken hänga på tork (helt fuktfri basis) till exempel i en påse eller i ett nät på ett torrt takloft eller liknande. Plantera ner lökarna i marken igen på hösten.

 

Du kan läsa mer om odling och skötsel av påskliljorna här