Guarmin (granulat og kapsler)

Guarmin er udgået og kan derfor ikke købes længere. 

Vi anbefaler i stedet følgende naturlægemidler og kosttilskud:

 


OBS: Informationerne i det følgende er forældede, fordi de omhandler naturlægemidlet Guarmin, som er udgået.


 

Guarmin® er et varemærke og en fællesbetegnelse for følgende to naturlægemidler:

  • Guarmin Granulat
  • Guarmin Kapsler

Både granulatet og kapslerne har længe været godkendt af Lægemiddelstyrelsen til at sænke kolesteroltallet, men kapslerne produceres ikke længere.

Derfor handler resten af denne artikel udelukkende om Guarmin Granulat.

 

Hvad er Guarmin Granulat?

Guarmin Granulat er et naturlægemiddel, der udelukkende består af fibre fra Guarbønnen (Cyamopsis tetragonoloba) og hjælpestoffet ethylcellulose.

Guarbønnens oprindelse er ukendt, men den dyrkes i dag i Indien og Pakistan, og anvendes både som menneskeføde og i dyrefoder. Herudover har den også enkelte industrielle anvendelser.

 

Hvordan virker granulatet?

Guarmin Granulat har en kolesterolsænkende effekt og kan bruges til at supplere kosten, hvis man har et forhøjet kolesterolindhold i blodet. 

Guarmin har også en blodsukkersænkende virkning og kan derfor anvendes til at supplere kosten, hvis man har et forhøjet blodsukkerniveau.

Behandling med Guarmin bør i alle tilfælde foregå i samråd med en læge.

Kolesterol og Guarmin

De fleste mennesker er efterhånden bekendte med de gældende livsstils- og kostråd, som man bør overholde for at undgå et forhøjet kolesteroltal. Hvis ikke man passer på sit kolesteroltal, stiger risikoen for forskellige hjertekarsygdomme, hvilket er et af de største helbredsmæssige problemer i den vestlige verden i dag.

Råddene kan kort opsummeres således:

  • Fedtsyrer: Man bør mindske mængden af mættede fedtsyrer (som bl.a. findes i okse- og svinekød samt mejeriprodukter) og øge mængden af umættede fedtsyrer (som bl.a. findes i olivenolie og fisk).
  • Kolesterol: Det totale kolesteroltal bør holdes under 5. LDL er det “usunde” kolesterol og HDL er det “sunde” kolesterol.
  • Livsstil: Rygning bør undgås og motion bør tilgodeses for at holde kolesteroltallet under kontrol.

Hvis man følger råddene ovenfor, er man allerede godt på vej til at sænke sit kolesteroltal og til at holde det lavt, hvis det endnu ikke er forhøjet – og det er netop her Guarmin kommer ind i billedet; hvis du allerede aktivt forsøger at holde kolesteroltallet nede, kan Guarmin være med til at sænke tallet “det sidste stykke”.

 


Guarmin kan købes billigt her.


 

Dosering

Guarmin Granulat bør doseres efter formålet med indtagelsen:

  • Sænkning af kolesterol i blodet (voksne): 1 måleske 3 gange pr. døgn
  • Sænkning af blodsukker (voksne og børn over 15 år): Maksimalt 1 måleske  3 gange pr. døgn

1 måleske tilsvarer 5 g granulat.

Guarmin Granulat bør tages lige før et måltid og opløses i en rigelig mængde vand (minimum 150 ml). Drik granulatet umiddelbart efter du har blandet det med vandet.

Læs altid doseringsvejledningen på emballagen inden du tager Guarmin Granulat og rådfør dig med din apoteker eller læge, hvis du er i tvivl.

 

Bivirkninger

Guarmin Granulat kan virke tarmforstyrrende og give luft i maven samt diarre. Dette gælder især i starten af behandlingen.

Interaktioner

Der kan forekommer interaktioner med forskellige lægemidler heriblandt penicillin, digoxin, salycylater, hormoner (f.eks. p-piller) og perorale antidiabetika . Anden medicin bør derfor senest tages 1 ½ time før du indtager Guarmin.

Kontraindikationer

Tilstande hvor der er forsnævringer i mave-tarmkanalen eller andre tilstande, der blokererer eller på anden vis forhindrer passage gennem denne.

Herudover overfølsomhed over for indholdsstofferne ethylcellulose eller guar galactomannan.

Overdosering

Blokering i mave-tarmkanalen (obstruktionsileus) kan forekomme – især hvis væskeindtaget ikke er tilstrækkeligt. Derfor bør Guarmin altid indtages med rigelige mængder væske som angivet under punktet ‘Dosering' ovenfor.

Rådfør dig med din læge hvis du:

  • oplever bivirkninger
  • har overdoseret Guarminen
  • er i tvivl om interaktioner eller kontraindikationer

 

Guarmin kan købes billigt her.