Påskelilje (Narcissus pseudonarcissus)

Påskeliljerne springer ud i marts-april og er blandt første blomster, der blomstrer her i landet. Sammen med vintergækker er påskeliljerne nogle af vore mest yndede tegn på foråret. Herudover er påskeliljerne symbol på venskab og i nogle lande (inklusiv Danmark) også påsken.

Der findes intet officielt tal for antallet af arter af påskeliljer, men nogle eksperter mener, at der er så få som 26 og andre så mange som 60. Herudover findes der omkring 6.000 sorter og mindst 13.000 hybrider.

 

Anbefalede påskeliljer

Til danske haver anbefaler vi disse påskeliljer:

 

Påskeliljens karakteristika

 • Påskeliljer er stauder der typisk vokser i klynger
 • Selvom påskeliljer er gule og/eller hvide (eller farver herindimellem)
 • Blomsten består af 3 bægerblade og 3kronblade der sammenvoksede (denne del kaldes også “kraven”) samt et trompetformet kronrør
 • Kraven har ofte en lysere farve en kronrøret
 • Blomstens frugter er frøholdige kapsler, der har en trekantet form
 • Blomsterstilken er bladløs og bærer 1-20 blomster
 • Alle plantedele er giftige (indeholder lectin) og saften kan fremkalde hudirritation
 • Er velegnede som snitblomster

Dyrkning og pasning

Læs evt. om hvad du skal være om opmærksom på ved køb af påskeliljeløg her

Jordbundsforhold

Jorden som påskeliljerne skal stå i, bør være:

 • Veldrænet
 • Rig på organisk materiale (f.eks. kompost)
 • Neutral (påskeliljer kan tåle let sur jord, såvel som let basisk jord – nogle haveejere foretrækker den let sure, kalkfattige jord, hvor andre foretrækker den let basiske, kalkholdige jord)

Plantning

 • Læg løget mindst 2 gange så dybt i jorden som løgets højde (dvs. hvis løget er 5 cm højt, bør det lægges mindst 10 cm nede i jorden)
 • Påskeliljeløg bør lægges dybere i sandet jord end i leret jord
 • Løgene bør lægges i efteråret
 • Det kan hjælpe at sprøjte en smule blomstergødning i plantehullet ved plantning af løgene
 • Påskeliljer kan stå forholdsvis tæt, men det anbefales at plante dem med mellemrum på 12-18 cm

Gødning

 • Gødning der indeholder meget kvælstof (nitrogen), bør ikke anvendes omkring påskeliljer
 • Man kan med fordel anvende gødning rig på potaske til påskeliljer

Pasning

 • Påskeliljer bør stå i fuld sol eller halvskygge
 • Påskeliljer kræver en del vand, mens de vokser (i vækstperioden)
 • Efter afblomstring bør de står varmt og tørt 
 • Man bør ikke fjerne grønne blade efter afblomstring, men gerne de visne blomster
 • Vinterdækning er anbefalet til påskeliljer: det beskytter mod kolde, tørre vinde og forhindrer fordampning, hvilket alt sammen hjælper til at bevare fugten i jorden
 • Nogle påskeliljer kan kræve opstamning; dette gælder især hvis der er mange blomster på den enkelte stilk (hvis stænglen har svært ved at bære blomsterne)

Formering og omplantning

 • Påskeliljernes løg bør deles hvert 5. til 10. år (helst i starten af sommeren efter at planten er visnet ned)
 • Delingen foretages ved, at man tager sideløgene fra og lægger dem 12-18 cm nede i jorden
 • Ellers bør man kun omplante eller dele, hvis blomstringen forringes og for mange blade skyder frem
 • Det anbefales, at man omplanter umiddelbart inden toppen visner helt

 

Trusler

Gnavere, rådyr o.lign. kan generelt ikke lide smagen af løgene (eller andre plantedele) af påskeliljen, og påskeliljer er derfor naturligt beskyttede mod disse dyr. Påskeliljens trusler inkluderer:

 • Store narcisfluer (Merodon equestris – tilhører Svirrefluefamilien [Syrphidae])
  • Narcisfluernes larver
 • Narcisglasmider (Steneotarsonemus laticeps – tilhører familien Tarsonemidae)
  • Andre løgmider
 • Rundorme/nematoder/narcisål (Nematoda) 
 • Snegle
 • Virus
 • Gråskimmel
  • Andre svampesygdomme

Når påskeliljer angribes af ovenstående, vil dette medføre symptomer såsom hæmmet vækst, nedsat blomstring, mørke plamager på bladene osv.; påskeliljerne vil generelt virke syge eller angrebne, hvis de er det.

Har man syge planter, bør man grave deres løg op og kassere eller brænde løg såvel som planter for at undgå smitte (hvis man kasserer planterne skal de i skraldespanden – ikke i komposten). For at forebygge sygdomme kan man undersøge løgenes tilstand grundigt og sørge for kun at vælge planteløg, der: 

 • Ikke har skader
 • Ikke har tegn på svamp eller andre sygdomme
 • Ikke har sorte eller brune løgskæl

 

Påskelilje, Pinselilje, Narcis eller Narcissus?

På dansk bruger vi betegnelsen påskeliljer om det, der kaldes Almindelig påskelilje eller Narcissus pseudonarcissus på latin. Navnet Påskelilje stammer med stor sandsynlighed fra liljernes tendens til at blomstre omkring påske (omend det langt fra altid er tilfældet i Danmark!).

Den mest internationale betegnelse for påskeliljer og narcisser er uden tvivl “Narcissus”, der stammer fra græsk og/eller latin. Den mest sandsynlige teori bag betegnelsen tager sit udgangspunkt i historien om en ung mand, der netop hed Narcissus, og var besat af sit udseende. En dag sidder han ved vandkanten og stirrer på refleksionen af sig selv (hans spejlbillede) i vandets overflade. Herefter dør han – i nogle versioner af historien dør han af sult og tørst, i andre drukner han – og på stedet hvor han dør, fremvokser en påskelilje.

Det bør desuden nævnes, at navnet Påskeliljer i den almene blomsterhandel bruges om en del forskellige arter, sorter og hybrider i slægten Narcissus. Herudover kaldes påskeliljer også ofte for “Narcisser”, hvilket også stammer fra deres slægt. Pinseliljen (Narcissus poeticus) er et godt eksempel på en art, der ofte bliver solgt under betegnelsen “påskelilje” i detailhandlen.

 


Anbefalede liljer

Til danske haver anbefaler vi disse påskeliljer:

 

Herudover anbefales disse liljer: