Padderokker (Padderokfamilien)

Padderokke kan købes billigt her:

Padderokfamilien (Equisetaceae) trives i fugtig jord og vokser typis på søbredder og omkring vandløb, åer o.lign.

Inden for naturmedicinens verden har padderokker længe været anvendt som kosttilskud samt mod forskellige helbredsmæssige problemer.

I denne artikel kan du læse om forskellige produkter, der indeholder padderokker samt om deres rolle i naturmedicinen. Herudover finder du en oversigt over de mest almindeligt forekommende arter i padderokfamilien, hvor hver art er udstyret med en artsbeskrivelse samt et billede.

 

Produkter der indeholder padderokker

I det følgende har vi samlet en oversigt over forskellige produkter, der indeholder padderokke:

Padderokkete

Padderokke te drikkes både for smagen og for dens naturmedicinske virkning på kroppen. Vi anbefaler teblandingerne nedenfor:

Padderokke kapsler

Padderokke kapsler tages udelukkende for deres positive effekt på helbredet og bruges både som naturmedicin og kosttilskud. Vi anbefaler kapslerne nedenfor:

Padderokke pulver

Padderukkepulver bruges – ligesom kapslerne – både som naturmedicin og kosttilskud. Vi anbefaler pulveret nedenfor:

Padderokke – skåret

Skåret padderokke bruges primært til te eller kraftige udtræk, hvor man koger padderokken i længere tid og f.eks. bruger det i omslag. Vi anbefaler de skårne padderokker nedenfor:

Andre produkter

Takket være sine naturlige egenskaber er padderokker er blevet populære i den kosmetiske industri og indgår derfor i dag i en lang række plejeprodukter såsom cremer, shampoos o.lign. Herunder ses to plejeprodukter, der indeholder padderokke:

Du kan se flere produkter, der indeholder padderokker her.

 

Padderokker i naturmedicinen

Padderokker har i meget lang tid  været anvendt til naturmedicinske formål – især pga. deres ekstremt høje indhold af kisel. De har primært været brugt mod følgende:

  • Væskeophobninger i kroppen (som vanddrivende- og urindrivende middel)
  • Gigt (som urinsyreopløsende middel)
  • Blodmangel (som blodstillende middel)
  • Hudlidelser, svulster, sår og eksem (i omslag)
  • Kræft

Bemærk at alle anvendelserne ovenfor er naturmedicinske og ikke anerkendes af moderne lægevidenskab. Hvis du er syg, bør du altid opsøge læge.

Padderokfamilien

Padderokfamilien (Equisetaceae) er den eneste overlevende familie i Padderokordenen (Equisetales).

Padderokfamilien har desuden kun en tilbageværende slægt under sig: Padderokslægten (Equisetum), hvori der findes ca. 20 padderokarter.

Ét af fællestrækkene for alle padderokker er, at de trives i fugtig jord og derfor typisk er at finde på søbredder og omkring vandløb, åer o.lign.

I det følgende gennemgås de mest almindeligt forekommende arter i padderokfamilien.

Tråd-Padderok

Latinsk betegnelse Equisetum scirpoides
Forekomst Findes næsten kun i kolde, nordlige klimaer inkl. Skandinavien, Grønland, Rusland,Litauen, Estland, Østrig, Canada, USA (kun i de nordlige stater), Sibirien, Kamtchatka og Japan
Størrelse 5-30 cm
Blomstring Maj-september 
Forekomst i DK Sjælden 
Jordbundsforhold Fugtig-våd, ofte stenet, kalkholdig bund 
Voksesteder Søbredder, klippehylder, kilder, rigkær, frodige skrånede gran- og birkeskove, dværgbuskheder, kalkbrud 
Øvrig beskrivelse Den mindste af alle arterne i Padderokslægten. Tråd-padderokken har to underarter: ssp. scirpoides og ssp. walkowiaki

Tråd-padderokken hedder 'Equisetum scirpoides' på latin

 

Attribution: Carnat Joel – Flickr.com

Tråd-padderok

 

Liden Padderok

Latinsk betegnelse Equisetum variegatum
Forekomst Findes primært i nordlige klimaer inkl. Nordeuropa, Asien (kun nordlige dele), Grønland, Island, Færøerne og Nordamerika, men findes så sydligt som Pyrenæerne og Appenninerne
Størrelse 6-40 cm 
Blomstring Maj-september 
Forekomst i DK Meget sjælden 
Jordbundsforhold Fugtig gennemsivet, kalkholdig, humusrig jord- eller sandbund
Voksesteder Søbredder, kilder, åer, floder, kær, grusgrave, grøfter, dværgbuskheder, snelejer. Ofte i områder der oversvømmes om vinteren
Øvrig beskrivelse Adskiller sig fra de øvrige padderokarter ved, at den ikke har sideskud

Liden padderok kaldes 'Equisetum variegatum' på fagsprog

Attribution: 日:Jnn – Wikipedia.org

Liden-padderok

Skavgræs

Latinsk betegnelse Equisetum hyemale
Forekomst Næsten hele verden
Størrelse 20-95 cm
Blomstring Maj-oktober 
Forekomst i DK Sporadisk
Jordbundsforhold Fugtig gennemsivet, sand-, ler- eller tørvebund. 
Voksesteder Løv- og fyrreskove, heder, kær, søbredder, langs bække, åbrinker, grusbanker, grøfter, vejrabatter, raviner
Øvrig beskrivelse Rutandet Padderok (E. x trachyodon) og Gotlands-Padderok (E. x moorei) er hybrider med Liden padderok

Skavgræs kaldes 'Equisetum hyemale' på latin

Attribution: OpenCage – Wikipedia.org

Skavgræs

Ager-Padderok

Latinsk betegnelse Equisetum arvense
Forekomst Næsten hele verden 
Størrelse 10-90 cm (10-50 cm i Norden)
Blomstring April-juni 
Forekomst i DK Meget almindelig 
Jordbundsforhold Fugtig ler, sand eller grus 
Voksesteder Sumpskove, kær, kilder, søbredder, våde enge, marker, vej- og grøftekanter, ruderater, grusgrave 
Øvrig beskrivelse Polar-Padderok (E. arvense ssp. boreale) er en underart til Ager-padderok. Kan desuden være hybrid med Kær-padderok (E. palustre)

Ager-padderokken hedder 'Equisetum arvense' på fagsprog

Attribution: Kropsoq – Wikipedia.org

Ager-padderok

Lund-Padderok

Latinsk betegnelse Equisetum pratense
Forekomst Nordamerika, Europa, Sibiren, Østasien 
Størrelse 15-50 cm 
Blomstring Maj-juni 
Forekomst i DK Sporadisk 
Jordbundsforhold Fugtig, næringsrig bund 
Voksesteder Skove, lunde, skovbryn, kilder, kystskråninger, enge, vejrabatter, snelejer, urer. Findes ofte omkring træer med tæt løv, der kan yde skygge
Øvrig beskrivelse Ofte steril. Når lund-padderokker vokser omkring vandløb el.lign. har den en tendens til at vokse tættere end ellers

Lund-padderokken kaldes også 'Equisetum pratense' på fagsprog

Attribution: Miika Silfverberg – Wikipedia.org

Lund-padderok

 

Kær-Padderok

Latinsk betegnelse Equisetum palustre
Forekomst Eurasien og Nordamerika 
Størrelse 15-80 cm
Blomstring Juli-august 
Forekomst i DK Almindelig 
Jordbundsforhold Lysåben, fugtig, næringsrig bund 
Voksesteder Søbredder, kær, sumpskove, kilder, væld, vandhuller, våde enge, grøfter, vejrabatter 
Øvrig beskrivelse Giftig for dyr men ikke mennesker

Kær-padderokken går også under betegnelsen 'Equisetum palustre'

Attribution: Kenraiz – Wikipedia.org

Kær-padderok

Dynd-Padderok

Latinsk betegnelse Equisetum fluviatile
Forekomst Eurasien og Nordamerika 
Størrelse 30-150 cm 
Blomstring Juni-august
Forekomst i DK Almindelig
Jordbundsforhold Lavt vand og våd dynd- eller mineralbund
Voksesteder Søer, damme, åer, skovsumpe, grøfter, ruderater
Øvrig beskrivelse Kan være hybrid med Strand-Padderok (E. x litorale) og Klit-Padderok (E. x dycei)

Fagudtrykket for Dynd-padderok er 'Equisetum 'palustre'

Attribution: Krzysztof Ziarnek – Wikipedia.org

Kær-padderok

Skov-Padderok

Latinsk betegnelse Equisetum sylvaticum
Forekomst Eurasien og Nordamerika
Størrelse 10-70 cm
Blomstring Maj-juni
Forekomst i DK Sporadisk
Jordbundsforhold Fugtig, ofte mager, bund
Voksesteder Sump- og nåleskove, enge, ødemarker, dværgbuskheder, vejrabatter, grøfter, krat (især pilekrat)
Øvrig beskrivelse Vokser ofte i store bestande. Artsnavnet sylvaticum er latin og betyder “af skovene”, hvilket refererer til plantens tendens til at vokse i skovområder

Den latinske betegnelse for Skov-padderok er 'Equisetum sylvaticum'

Attribution: BerndH – Wikipedia.org

Skov-padderok

 

Elfenbens-Padderok

Latinsk betegnelse Equisetum telmateia
Forekomst Europa, Nordamerika, Vestasien og Nordvestafrika
Størrelse 30-150 cm
Blomstring April-maj
Forekomst i DK Sjælden
Jordbundsforhold Kalkholdig, kildeagtig, leret bund
Voksesteder Skovklædte skrænter, søbredder, raviner 
Øvrig beskrivelse Vokser ofte i store bestande.

Elfenbens-padderok betegnes også 'Equisetum telmateia' blandt fagfolk

Attribution: Eugene Zelenko – Wikipedia.org

Elfenbens-padderok

 

Øvrige arter

Udover ovennævnte padderokarter findes også følgende:

  • Equisetum diffusum
  • Equisetum giganteum
  • Equisetum myriochaetum
  • Equisetum laevigatum
  • Equisetum ramosissimum

Herudover findes der også mindst 14 hybrider.