Padderokker (Padderokfamilien)

Padderokke kan købes billigt her:

Padderokfamilien (Equisetaceae) trives i fugtig jord og vokser typis på søbredder og omkring vandløb, åer o.lign.

Inden for naturmedicinens verden har padderokker længe været anvendt som kosttilskud samt mod forskellige helbredsmæssige problemer.

I denne artikel kan du læse om forskellige produkter, der indeholder padderokker samt om deres rolle i naturmedicinen. Herudover finder du en oversigt over de mest almindeligt forekommende arter i padderokfamilien, hvor hver art er udstyret med en artsbeskrivelse samt et billede.

 

Produkter der indeholder padderokker

I det følgende har vi samlet en oversigt over forskellige produkter, der indeholder padderokke:

Padderokkete

Padderokke te drikkes både for smagen og for dens naturmedicinske virkning på kroppen. Vi anbefaler teblandingerne nedenfor:

Padderokke kapsler

Padderokke kapsler tages udelukkende for deres positive effekt på helbredet og bruges både som naturmedicin og kosttilskud. Vi anbefaler kapslerne nedenfor:

Padderokke pulver

Padderukkepulver bruges – ligesom kapslerne – både som naturmedicin og kosttilskud. Vi anbefaler pulveret nedenfor:

Padderokke – skåret

Skåret padderokke bruges primært til te eller kraftige udtræk, hvor man koger padderokken i længere tid og f.eks. bruger det i omslag. Vi anbefaler de skårne padderokker nedenfor:

Andre produkter

Takket være sine naturlige egenskaber er padderokker er blevet populære i den kosmetiske industri og indgår derfor i dag i en lang række plejeprodukter såsom cremer, shampoos o.lign. Herunder ses to plejeprodukter, der indeholder padderokke:

Du kan se flere produkter, der indeholder padderokker her.

 

Padderokker i naturmedicinen

Padderokker har i meget lang tid  været anvendt til naturmedicinske formål – især pga. deres ekstremt høje indhold af kisel. De har primært været brugt mod følgende:

  • Væskeophobninger i kroppen (som vanddrivende- og urindrivende middel)
  • Gigt (som urinsyreopløsende middel)
  • Blodmangel (som blodstillende middel)
  • Hudlidelser, svulster, sår og eksem (i omslag)
  • Kræft

Bemærk at alle anvendelserne ovenfor er naturmedicinske og ikke anerkendes af moderne lægevidenskab. Hvis du er syg, bør du altid opsøge læge.


Padderokfamilien

Padderokfamilien (Equisetaceae) er den eneste overlevende familie i Padderokordenen (Equisetales).

Padderokfamilien har desuden kun en tilbageværende slægt under sig: Padderokslægten (Equisetum), hvori der findes ca. 20 padderokarter.

Ét af fællestrækkene for alle padderokker er, at de trives i fugtig jord og derfor typisk er at finde på søbredder og omkring vandløb, åer o.lign.

I det følgende gennemgås de mest almindeligt forekommende arter i padderokfamilien.

Tråd-Padderok

Latinsk betegnelseEquisetum scirpoides
ForekomstFindes næsten kun i kolde, nordlige klimaer inkl. Skandinavien, Grønland, Rusland,Litauen, Estland, Østrig, Canada, USA (kun i de nordlige stater), Sibirien, Kamtchatka og Japan
Størrelse5-30 cm
BlomstringMaj-september 
Forekomst i DKSjælden 
JordbundsforholdFugtig-våd, ofte stenet, kalkholdig bund 
VoksestederSøbredder, klippehylder, kilder, rigkær, frodige skrånede gran- og birkeskove, dværgbuskheder, kalkbrud 
Øvrig beskrivelseDen mindste af alle arterne i Padderokslægten. Tråd-padderokken har to underarter: ssp. scirpoides og ssp. walkowiaki

Tråd-padderokken hedder 'Equisetum scirpoides' på latin

 

Attribution: Carnat Joel – Flickr.com

Tråd-padderok

 

Liden Padderok

Latinsk betegnelseEquisetum variegatum
ForekomstFindes primært i nordlige klimaer inkl. Nordeuropa, Asien (kun nordlige dele), Grønland, Island, Færøerne og Nordamerika, men findes så sydligt som Pyrenæerne og Appenninerne
Størrelse6-40 cm 
BlomstringMaj-september 
Forekomst i DKMeget sjælden 
JordbundsforholdFugtig gennemsivet, kalkholdig, humusrig jord- eller sandbund
VoksestederSøbredder, kilder, åer, floder, kær, grusgrave, grøfter, dværgbuskheder, snelejer. Ofte i områder der oversvømmes om vinteren
Øvrig beskrivelseAdskiller sig fra de øvrige padderokarter ved, at den ikke har sideskud

Liden padderok kaldes 'Equisetum variegatum' på fagsprog

Attribution: 日:Jnn – Wikipedia.org

Liden-padderok

Skavgræs

Latinsk betegnelseEquisetum hyemale
ForekomstNæsten hele verden
Størrelse20-95 cm
BlomstringMaj-oktober 
Forekomst i DKSporadisk
JordbundsforholdFugtig gennemsivet, sand-, ler- eller tørvebund. 
VoksestederLøv- og fyrreskove, heder, kær, søbredder, langs bække, åbrinker, grusbanker, grøfter, vejrabatter, raviner
Øvrig beskrivelseRutandet Padderok (E. x trachyodon) og Gotlands-Padderok (E. x moorei) er hybrider med Liden padderok

Skavgræs kaldes 'Equisetum hyemale' på latin

Attribution: OpenCage – Wikipedia.org

Skavgræs

Ager-Padderok

Latinsk betegnelseEquisetum arvense
ForekomstNæsten hele verden 
Størrelse10-90 cm (10-50 cm i Norden)
BlomstringApril-juni 
Forekomst i DKMeget almindelig 
JordbundsforholdFugtig ler, sand eller grus 
VoksestederSumpskove, kær, kilder, søbredder, våde enge, marker, vej- og grøftekanter, ruderater, grusgrave 
Øvrig beskrivelsePolar-Padderok (E. arvense ssp. boreale) er en underart til Ager-padderok. Kan desuden være hybrid med Kær-padderok (E. palustre)

Ager-padderokken hedder 'Equisetum arvense' på fagsprog

Attribution: Kropsoq – Wikipedia.org

Ager-padderok

Lund-Padderok

Latinsk betegnelseEquisetum pratense
ForekomstNordamerika, Europa, Sibiren, Østasien 
Størrelse15-50 cm 
BlomstringMaj-juni 
Forekomst i DKSporadisk 
JordbundsforholdFugtig, næringsrig bund 
VoksestederSkove, lunde, skovbryn, kilder, kystskråninger, enge, vejrabatter, snelejer, urer. Findes ofte omkring træer med tæt løv, der kan yde skygge
Øvrig beskrivelseOfte steril. Når lund-padderokker vokser omkring vandløb el.lign. har den en tendens til at vokse tættere end ellers

Lund-padderokken kaldes også 'Equisetum pratense' på fagsprog

Attribution: Miika Silfverberg – Wikipedia.org

Lund-padderok

 

Kær-Padderok

Latinsk betegnelseEquisetum palustre
ForekomstEurasien og Nordamerika 
Størrelse15-80 cm
BlomstringJuli-august 
Forekomst i DKAlmindelig 
JordbundsforholdLysåben, fugtig, næringsrig bund 
VoksestederSøbredder, kær, sumpskove, kilder, væld, vandhuller, våde enge, grøfter, vejrabatter 
Øvrig beskrivelseGiftig for dyr men ikke mennesker

Kær-padderokken går også under betegnelsen 'Equisetum palustre'

Attribution: Kenraiz – Wikipedia.org

Kær-padderok

Dynd-Padderok

Latinsk betegnelseEquisetum fluviatile
ForekomstEurasien og Nordamerika 
Størrelse30-150 cm 
BlomstringJuni-august
Forekomst i DKAlmindelig
JordbundsforholdLavt vand og våd dynd- eller mineralbund
VoksestederSøer, damme, åer, skovsumpe, grøfter, ruderater
Øvrig beskrivelseKan være hybrid med Strand-Padderok (E. x litorale) og Klit-Padderok (E. x dycei)

Fagudtrykket for Dynd-padderok er 'Equisetum 'palustre'

Attribution: Krzysztof Ziarnek – Wikipedia.org

Kær-padderok

Skov-Padderok

Latinsk betegnelseEquisetum sylvaticum
ForekomstEurasien og Nordamerika
Størrelse10-70 cm
BlomstringMaj-juni
Forekomst i DKSporadisk
JordbundsforholdFugtig, ofte mager, bund
VoksestederSump- og nåleskove, enge, ødemarker, dværgbuskheder, vejrabatter, grøfter, krat (især pilekrat)
Øvrig beskrivelseVokser ofte i store bestande. Artsnavnet sylvaticum er latin og betyder “af skovene”, hvilket refererer til plantens tendens til at vokse i skovområder

Den latinske betegnelse for Skov-padderok er 'Equisetum sylvaticum'

Attribution: BerndH – Wikipedia.org

Skov-padderok

 

Elfenbens-Padderok

Latinsk betegnelseEquisetum telmateia
ForekomstEuropa, Nordamerika, Vestasien og Nordvestafrika
Størrelse30-150 cm
BlomstringApril-maj
Forekomst i DKSjælden
JordbundsforholdKalkholdig, kildeagtig, leret bund
VoksestederSkovklædte skrænter, søbredder, raviner 
Øvrig beskrivelseVokser ofte i store bestande.

Elfenbens-padderok betegnes også 'Equisetum telmateia' blandt fagfolk

Attribution: Eugene Zelenko – Wikipedia.org

Elfenbens-padderok

 

Øvrige arter

Udover ovennævnte padderokarter findes også følgende:

  • Equisetum diffusum
  • Equisetum giganteum
  • Equisetum myriochaetum
  • Equisetum laevigatum
  • Equisetum ramosissimum

Herudover findes der også mindst 14 hybrider.