Liljer (Lilium)

Liljer (Lilium) er en slægt af løgplanter, der består af ca. 75 arter i alt. Alle disse arter tilhører Liljefamilien og betegnes også ægte liljer.

Der findes en del andre planter, hvis navne indeholder ordet lilje, selvom de ikke er medlemmer af Liljefamilien; disse planter betegnes uægte liljer.

Langt størstedelen af alle ægte liljer forekommer naturligt på den nordlige halvkugle og har netop her en vigtig rolle i kulturen, litteraturen, kunsten osv.

 

Hvor kan jeg købe liljer?

Til danske haver anbefaler vi disse liljer:

 

Ægte og uægte liljer

Her på Floraton.com findes følgende danske artikler om liljer (artiklerne om de uægte liljer er medtaget for brugervenlighedens skyld):

Herudover findes der supplerende information om dyrkning og pasning af liljer i artiklerne: liljeløgpåskeliljeløg og liljebiller

Nedenfor finder du information af generel karakter om planterne i Lilje-slægten. Bemærk dog at informationen nedenfor kun gælder de ægte liljer.

Ægte liljer

Liljer er stauder, der typisk er 60-180 cm høje. Blomsterne er store og ofte velduftende. Blomsternes farver inkluderer: hvid, gul, orange, lyserød, rød og violet. Der kan desuden være pletter eller “pensel-strøgs” markeringer på blomsterbladene. Selve blomstringen sker i det sene forår eller om sommeren.

 

Plantning og pasning af liljer

Mange liljearter dyrkes i haver i temperede til subtropiske klimaer og flere arter egner sig til dyrkning i Danmark. De kan desuden også dyrkes i potter eller bede.

De fleste liljer kan plantes i foråret så snart jorden er frostfri. Nogle arter bør dog først plantes om sommeren eller i efteråret. Ved plantning skal liljeløget lægges 3-20 cm under jordens overflade – præcis hvor dybt løget skal ligge, afhænger af liljearten. Liljernes rødder har dog en evne til selv at kunne trække løget ned for at korrigere dets dybde og det er derfor bedre at plante for højt end for dybt.

Hvilke jordbundsforhold der er optimale, varierer fra art til art. Følgende tommelfingerregler gælder for de fleste liljer:

 • En pH-værdi på 6,5 er nogenlunde sikker
 • Jorden bør hos de fleste arter være veldrænet
 • Liljer bør generelt vandes i vækstperioden

Husk dog på at de enkelte arter kan have deres egne præferencer og forholdsregler.

 

Liljernes giftighed

Nogle liljearter er giftige. Dette gælder både de ægte og uægte liljer. De liljearter der især bør fremhæves for deres giftighed, kan ses i skemaet nedenfor.

Dansk betegnelse Latinsk betegnelse Giftig for…
Liljekonvaller Convallaria majalis Mennesker, hunde, katte og heste
Trompetliljer Lilium Longiflorum Katte
Asiatiske liljer Lilium asiatica Katte
Brandliljer Lilium umbellatum Katte

 

Sygdomme og skadedyr

Sygdomme, svamp og skadedyr kan alle være årsager til, at liljer mistrives. De mest almindelige trusler mod liljer er:

 • Bladlus, der kan infestere liljer
 • Stankelben, der kan spise liljernes rødder
 • Liljebiller – og især deres larver – der kan forårsage store skader på liljers stilke og blade
 • Mus, egern og hjorte, der kan skade liljer generelt
 • Snegle og tusindben, der kan spise liljespirer såvel som en liljes blade og blomster
 • Virussygdomme såvel som svamp (f.eks. Botrytis), der kan skade flere dele af en lilje eller hele planten

 

Symbolik

Liljer har igennem tiden haft adskillige symbolske betydninger i de forskellige civilisationer og kulturer:

 • Den græske mytologi: I Antikkens Grækenland var liljer et symbol på moderskab, fordi grækerne mente, at liljen var skabt af modermælk fra Zeus' kone Hera.
 • Kristendommen: I Bibelen var de liljens tre kronblade et symbol på tre de tre dyder; tro, håb og kærlighed. Herudover var liljens dele også forskellige symboler på Jomfru Maria:
  • Liljens stilk = Marias troende sind
  • Liljens duft = Marias gudommelighed
  • Kronbladene = Marias renhed og jomfruelighed
  • De øvrige blade = Marias ydmyghed
 • Esoterisme: Liljen findes på flere forskellige tarotkort og i symbolsproget for tarot, symboliserer liljen renhed, uskyld og fertilitet. Herudover kan den også repræsentere sårbarhed, vækst og udvikling. Afhængig af hvilke tarotkort der omgiver den, kan den også indikere nye forhold (dvs. relationer) eller fødsler.

 


Til danske haver anbefaler vi disse liljer: