Liljeløg – Plantning og pasning

Anbefalede liljer

Til danske haver anbefaler vi disse liljer:

Størrelse

Den optimale størrelse på et liljeløg er forskellig hos de enkelte arter, sorter og hybrider.

Hos f.eks. de asiatiske liljer som har høje blomsterstilke med mange blomster, er det generelt de små liljeløg, der giver flest blomster. Store asiatiske liljeløg har desuden en tendens til at udvikle sig til planter, der er sværere at omplante og få til at tilpasse sig (i nogle haver).

Hos påskeliljer er det omvendt; her giver liljen flere blomster, jo større løget er. 

 

Salg af liljeløg

Liljeløg (og staudeknolde) kan købes i de fleste velassorterede havecentre og i visse webshops. Vi anbefaler især Plantetorvet.dk, som har mange forskellige slags liljeløg til salg og desuden har en god kundeservice (ring til dem hvis du har spørgsmål). Se Plantetorvets udvalg af liljeløg her.

Plantning af liljeløg

Tidspunkt

Når du køber dine liljeløg, er de allerede klar til at blive plantet – faktisk bør man plante dem hurtigt muligt, hvis man vel og mærke har købt dem på det rette tidspunkt.

De fleste liljeløg bør plantes i:

  • Foråret – umiddelbart efter at frosten er forsvundet fra jorden; herved kan man få blomstrende liljer om sommeren/sensommeren. Blomstringen kan dog være en smule kortere i forhold til hvis man planter i efteråret
  • Efteråret – inden jorden fryser til; på denne måde får man den mest tilregnelige blomstring i foråret/sommeren

Påskeliljeløg er dog en undtagelse, idet de udelukkende bør plantes i efteråret – læs evt. mere om påskeliljer og påskeliljeløg her 

Hvis man planter liljer om foråret, skal man huske på, at den følgende vinter vil “nulstille” liljernes blomstringscyklus – dvs. de vil begynde at blomstre i deres normale rytme igen efter vinteren.

Placering

  • Alle liljer kan vokse i halskygge og de fleste kan også vokse i fuld sol
  • Nogle liljer trives dog bedst i halvskygge og andre i fuld sol
  • Vælg et sted i haven hvor jorden tørrer hurtigt (hvor jordene er veldrænet)

Man kan evt. plante sine liljeløg i et hævet bed el.lign., hvor løgene ligger i jordens overflade og man lægger 15-20 cm jord ovenpå dem. Dette gør jorden veldrænet, hvilket er vigtigt for alle typer liljeløg. Hvis man planter dem i et hævet bed, bør man huske at løsne jorden under løgene en smule, inden de lægges.

Dybde

Liljeløg skal generelt lægges 10-20 cm under jorden – afhængigt af liljens art samt hvilken type jord, den lægges i. Der findes dog nogle arter (som f.eks. madonnaliljer), som kun skal dækkes af få cm jord. 

Selvom de fleste liljer naturligt vokser i klynger, bør der være ca. 20 cm mellem løgene, når de lægges. I krukker kan løgene dog ligge tættere (uden at de dog rører hinanden).

Fyld evt. en smule grus eller småsten i bunden af plantehullet; herved sikres dræn i jorden omkring liljeløget.

Kulde 

Liljeløg er forholdsvis hårdføre, men når de begynder at spire, bliver de en smule mindre modstandsdygtige, idet deres spirer  gør dem mere modtagelige overfor frost, insekter o.lign.. Ved at lægge løgene tilstrækkeligt dybt i jorden beskytter man dem mod kulde (i vinteren såvel som i foråret).

For at beskytte liljeløgene yderligere mod vinterens kulde, kan man passende anvende et vinterdække; især granris anbefales. Liljer behøver som udgangspunkt ingen opgravning før vinteren. Trompetliljeløg og deres spirer er i øvrigt de mere sårbare overfor kulde end andre liljer.

Hvis foråret er koldt – hvilket ofte er tilfældet i Danmark – kan man lægge liljeløgene i krukker, der stilles køligt men frostfrit. 

Varme

Om sommeren trives liljeløgene bedst, hvis de ikke ligger alt for varmt; og hvis de ligger tilstrækkeligt dybt i jorden, bliver det næsten aldrig for varmt. 

Jordbundsforhold

Alle liljer trives bedst i veldrænet jord. Om jorden skal være sur eller basisk (hhv. kalkfattig eller kalkholdig) afhænger af hvilken liljeart, der er tale om.

Vær i øvrigt opmærksom på at nogle liljeløg (som f.eks. påskeliljeløg) skal lægges dybere i sandet jord end i leret jord.

Gødning 

Det gælder generelt for alle liljer, at deres gødning ikke må indeholde for niveauer af kvælstof (nitrogen). Anvender man nitrogen-rig gødning, vil dette resultere i svage blomsterstilke.

Vanding

Langt de fleste liljer skal kun have rigeligt med vand i væsktperioden – efter blomstring og især efter afblomstring skal de som regel ikke have mere vand. 

Man evt. bruge et sommerdække til at forhindre fugten i jorden i at fordampe og i øvrigt holde liljeløgene kølige. Et sommerdække mindsker naturligvis også behovet for vanding.

Deling 

Liljeløg deler sig forholdsvis hurtigt og efter nogle år, bør man normalt grave dem op. Herefter bør man dele løgene og straks genplante dem.

Hvis blomsterstilkene begynder at blive for tykke, kan man desuden også passende dele løgene. Dette bør gøres i sensommeren eller starten af efteråret. 

Generelt kan man sige, at de fleste liljer bør deles hvert 5-10 år.

 

Opbevaring af liljeløg

Liljeløg bør opbevares på et køligt, tørt sted uden lys. Varme, fugt og lys kan nemlig få løgene til at spire før tid – og fugt kan endda få dem til at gå i forådnelse. Det optimale er at opbevare dem ophængt i et net eller en stor-masket sæk på et tørreloft, i en garage el.lign.

Hvis du har købt liljeløg inden de er klar til at blive plantet, bør du hurtigst muligt sikre, at de opbevares med førnævnte forholdsregler in mente.


Anbefalede liljer

Til danske haver anbefaler vi disse liljer: