Liljelökar

Storlek

Storleken för liljelökar är olika beroende på art, sort och hybrider.

Exempel: Asiatiska liljor har höga blomsterstjälkar med många blommor. I allmänhet är det de små liljelökar som ger de flesta blommorna. Stora asiatiska liljelökar har också en tendens att utvecklas till växter som är svåra att plantera om och måste anpassas i en kruka.

Med påskliljorna är det tvärtom, här ger liljan flera blommor ju större löken är.

 

Plantering av liljelökar

När du köper dina liljelökar är de redan klara att planteras så i själva verket bör du plantera dem så fort som möjligt och det är viktigt att man köpt de under rätt säsong.

De flesta liljelökar bör planteras under:

  • Våren – omedelbart efter det att frosten har försvunnit från jorden så att man kan få blommande liljor på sommaren/sensommaren. Blomningen kan vara lite kortare än om du planterar på hösten
  • Hösten – innan marken fryser. På detta sätt får du den mesta blomningen på våren/sommaren

Påskliljans lökar är ett undantag eftersom de endast bör planteras under hösten – se mera om påskliljor och påskliljelökar här

Om du planterar liljor på våren så bör man komma ihåg att den följande vintern kommer ”återställa” liljornas blomstercykel – det vill säga de kommer att börja blomstra i sin normala rytm igen efter vintern.

Placering

  • Alla liljor kan växa i halvskugga och de flesta kan också växa i full sol
  • Vissa liljor trivs bäst i halvskugga och andra i full sol
  • Välj en plats i trädgården där jorden torkar snabbt (där jorden är väldränerad)

Du kan kanske plantera liljelökar i en upphöjd bädd eller liknande, där växterna är på jorden och du sätter 15-20 cm jord ovanpå dem. Detta gör jorden väldränerad vilket är viktigt för alla typer av liljelökar. Om du planterar dem i en upphöjd bädd så bör du komma ihåg att luckra upp marken under lökarna lite före du fyller igen.

Djup

Liljelökar bör i allmänhet planteras 10-20 cm under jorden – beroende på vilken liljeart och vilken typ av jord man använder vid plantering. Det finns dock en del arter som bara ska täckas med ett fåtal cm jord. (t.ex. madonnaliljor).

Även om de flesta liljorna växer naturligt i grupperingar så bör det vara ett avstånd på ca 20 cm mellan lökarna när de är planterade. I krukorna kan det dock lökarna vara närmare (men de får inte röra varandra).

Om det behövs så kan du sätt lite grus eller småsten i botten av planteringsgropen. Detta säkerställer dräneringen av jorden runt liljelöken.

Kallt

Liljelökar är relativt tåliga men när de börjar växa så blir de lite mindre tåliga eftersom deras rötter gör dem mer mottagliga för frost, insekter etc. Genom att sätta lökarna tillräckligt djupt i marken så kan man skydda dem mot kyla (under vintern och på våren).

För att skydda liljelökarna mot vinterkylan kanske du bör använda ett skydd mot vintern, kvistar t.ex. gran rekommenderas. Liljor behöver ingen upptagning inför vintern. Trumpetliljelöken och deras rötter är generellt mer utsatta för kyla än andra liljeväxter.
Om våren är kall – vilket det oftast är i Danmark så kan du sätta liljelökarna i krukor och placerade svalt men frostfritt.

Uppvärmning

På sommaren trivs liljelökarna bäst där det inte är för varmt och om de är tillräckligt djupt ner i jorden så är det nästan aldrig för varmt.

Markförhållanden

Alla liljor växer bäst i väldränerad jord. Om marken ska vara sur eller basisk (respektive kalkfattig eller kalkrik) beror helt på liljearten.

Tänk på att en del liljelökar (t.ex. påskliljans lökar) måste vara djupare i sandig jord än i lerig jord.

Gödning

Detta gäller i allmänhet för alla liljor. Liljors gödsel får inte innehålla halterna av kväve (nitrogen). Använder man en nitrogen rik gödsel så kommer det att resultera o att blommornas stjälkar blir svaga.

Bevattning

De allra flesta liljor bör endast ha gott om vatten under vattningsperioderna – efter blomningen. Efter blomningen så ska de oftast inte ha mer vatten.

Man kan eventuellt använda ett ”sommartäcke” för att förhindra fukt i marken att kunna avdunsta och i övrigt låta liljelökarna svalkas. Ett ”sommartäcke” minskar behovet av vattning.

Delning

Liljelökar delar sig ganska snabbt och efter ett par år bör du oftast gräva upp dem. Därefter dela lökarna och plantera dem omedelbart.

Om blommans stam börjar bli för tjock kan man också omfatta lämpliga del av löken. Detta bör göras i slutet av sommaren eller under tidig höst.

Generellt sett bör de flesta liljor delas vart 5-10 år.

 

Förvaring av liljelökar

Liljelökar bör förvaras på en sval, torr plats utan ljus. Värme, fukt och ljus kommer göra så att lökarna blommar för tidigt – och fukt kan även få dem att börja ruttna. Det ideala är att hålla dem förvarade i ett nät eller en stor nätpåse i ett torrt tak i ett garage eller liknande.

Om du köpt liljelökar innan de är redo att planteras så måste du snarast se till att de hålls med enligt ovanstående säkerhetsåtgärder.