Liljor (Lilium)

Liljor (Lilium) tillhör släktet lökväxter som består av totalt cirka 75 stycken olika arter. Alla dessa arter tillhör liljefamiljen och är också kända som äkta liljor.

Det finns ett antal andra växter vars namn innehåller ordet lilja även om de inte tillhör släktet Liliaceae. Dessa växter kallas oäkta liljor.

De allra flesta av alla äkta liljor förekommer vilt på norra halvklotet och har en viktig roll i kultur, litteratur, konst, osv.

Här på Floraton.com hittar du följande artiklar om liljor (artiklarna på de oäkta liljor finns också):

Dessutom finns det ytterligare information om plantering och skötsel av liljor i artiklarna: liljelökar, påskliljelökar och liljebaggar

Nedan finns information av allmänna råd om planteringar av liljefamiljen. Observera att informationen nedan gäller endast de äkta liljorna.

Äkta liljor

Beskrivning

Liljor är perenner som normalt blir 60-180 cm hög. Blommorna är stora och ofta väldoftande. Blommans färger kan vara: vit, gul, orange, rosa, rött och lila. Det kan också finnas fläckar eller ”sträck” markeringar på kronbladen. Blomningen sker i slutet av våren eller sommaren.

Plantering och skötsel av liljor

Många liljearter odlas i trädgårdar i tempererade till subtropiska klimat och flera arter är lämpliga för odling i Danmark. De kan också odlas i krukor eller blombänkar.

De flesta liljorna kan planteras på våren så snart jorden är frostfritt. Vissa arter bör planteras på försommaren eller på höst. Liljelökarna bör planteras 3-20 cm under ytan – exakt hur djupt löken ska vara beror på lilja arter. Liljornas rötter har en förmåga att kunna dra ner löken för att ändra dess djup och därför är det bättre att plantera för högt än för djupt.

Vilken jord förhållanden som är optimalt varierar från art till art. Följande tumregler gäller för de flesta liljor:

  • Ett pH på 6,5 är säkert
  • Jorden bör för de flesta arter vara väldränerad
  • Liljan bör generellt vattnas under växtsäsongen

Kom dock ihåg att varje art kan ha egna krav och behov.

Liljornas toxicitet

Vissa liljearter är giftiga. Detta gäller både legitima och illegitima liljor. De liljearter som har särskilt hög giftighet framgår av tabellen nedan.

Danska namnet Latinska namnet Giftiga för
Liljekonvaljer Convallaria majalis Människor, hund, katt och häst
Trumpetlilja Lilium Longiflorum Katt
Asiatiska liljor Lilium asiatica Katt
Brandliljor Lilium umbellatum Katt

 

Sjukdomar och skadedjur

Sjukdomar, svampar och skadedjur kan alla vara orsaker till liljors blomstrande. De vanligaste hot för liljorna är:

  • Bladlöss som kan angripa liljor
  • Harkrank äter liljornas rötter
  • Liljeskalbaggar – och särskilt deras larver – som kan orsaka stora skador på liljornas stjälkar och blad
  • Möss, ekorrar och rådjur som kan skada liljor i allmänhet
  • Sniglar och tusenfotingar som kan äta liljans spiror samt liljans blad och blommor
  • Virussjukdomar liksom svampar (t ex. Botrytis) som kan skada flera delar av en lilja eller hela växten