Tigerlilja (Lilium lancifolium/tigrinum)

Tigerliljan är en term som används i allmänhet på flera arter, sorter och hybrider av liljor även om detta är helt inkorrekt.

Under år 1810 var så fick tigerliljan det latinska namnet Lilium tigrinum av den engelske botanisten JB Ker Gawler.

Några år tidigare (år 1793) så namngav den svenska botanisten CP Thunberg tigerliljan namnet Lilium lancifolium. Detta var och är fortfarande den korrekta termen för tigerliljan. Det är därför liljearter Lilium lancifolium (den verkliga tigerlilja) kommer vara i fokus för denna artikel.

 

Odling och skötsel

Tigerliljan förökar sig genom delning (även termerna förökningsknoppar eller förgreningar) som växer vid axeln (vinkeln mellan blad och skaft).

Under uppdrivningen ska löken planteras om kring sensommaren. Så en av de följande utföranden ska användas:

 • Strax efter skördningen så ska lökarna placeras direkt i fuktig jord. Det är viktigt att du håller jorden fuktig (jorden bör inte torka ut och bör därför inte stå i solen)
 • Plantorna kan placeras i krukor, lådor, osv. med fuktig jord och växa här. Efter ett antal år finns de oftast en möjlighet att de börjar blomma
 • Plantorna kan planteras i en plastpåse tillsammans fuktig jord eller mossa, där de bildar rötter. Därefter kan lökarna planteras i krukor, lådor, osv.

Generellt så bör tigerliljelöken planteras i slutet av sommaren eller början av hösten (augusti eller september är de bästa månaderna).

Lökarna ska planteras ca 10-20 cm under jord beroende på storleken (ju större plantan är, desto djupare det borde vara). Avståndet mellan lökarna bör vara ca 20 cm. Du kan sätta lite grus i botten som dränering.

Blommande tigerliljor ska vara i full sol.

 

Markförhållanden

Tigerliljor växer bäst i fuktig jord. I naturen växer de därför vanligtvis runt diken. Gödning behövs bara om jorden är mycket näringsfattiga.

Tigerliljans egenskaper

 • Stjälkarna är 80-200 cm långa och bladen är 6-10 cm långa och 1-2 cm breda
 • Blommorna är brunaktig, rödaktig eller orange och har svarta fläckar eller prickar. De har en stark, söt och aromatisk ”liljedoft ”
 • Tigerliljans speciella plantor (bulbiller – se bilden till höger) finns bara i några få lilja arter (t.ex. även av L. bulbiferum [brand lilja/saffran lilja] ibland även kallad tigerlilja.). Lökarna är ätliga och används i asiatisk matlagning. Förutom att löken är det så är även rötter och blomskott även ätbara
 • Enligt vissa experter och trädgårdsentusiaster så är tigerliljan en speciell liljeart som skulle vara mest tålig mot sjukdomar. Genom sin orubbliga karaktär bör den också kunna utgöra ett hot mot andra liljor. Dessutom tror vissa att tiger liljor kan ”bära” sjukdom (dvs. vara smittad utan att vara sjuk) och därmed vara en potentiellt smitta för andra liljor. Alla dessa faktorer gör att vissa trädgårdsmästare rekommenderar att tiger liljor odlas isolerade från andra liljor
 • Även om tigerliljor är motståndskraftiga mot sjukdomar så är de ibland attackerade av sniglar eller liljeskalbaggar. För att undvika detta så är ett sätt att låta tigerliljor växa i en upphöjd blombänk

 

Arter

Några av de arter som är tigerliljor är:

 • flaviflorum
 • flore pleno
 • fortunei
 • splendens

 

Geografisk spridning

Tigerliljan kommer från norra och nordöstra Asien som inkluderar Kina, Japan, Korea och Guam. Idag växer tiger liljor dock vilt på flera kontinenter.

 

Medicinsk användning

Även om det inte finns några vetenskapliga studier som stödjer tigerliljans helande egenskaper eller gynnsam effekt på den människans kroppen så finns det många människor som tror att tigerliljan kan bota sjukdomar, minska symptom osv.

Tigerliljans effekter sägs kunna övervinna allt från gastroenterologiska problem t.ex. magkramper, illamående och matsmältningsproblem till hjärtsjukdomar och känslomässiga problem.

Rekommenderat är att du tar denna information med en nypa salt och dessutom att du alltid rådgöra med din läkare innan du tar någon form av örtmedicin.

 

Historia och religion

Den första gången i vår historia när tigerliljan nämns i kinesiska skrifter anor från 10e århundradet. Där förklaras det hur tigerliljan planteras i rader som gröda.

I västvärlden är tigerliljans historia följande:

 • Den svenska botanisten Carl von Linné nämner tigerliljan för första gången under 1753. Carl Peter Thunberg som ansågs vara Linnés bästa elev namngav tigerliljan Lilium tigrinum  år 1793
 • Den skotska trädgårdsmästare och växtjägaren William Kerr importerade år 1804 tigerliljan från Kina till Storbritannien
 • År 1810 namngav den engelska trädgårdsmästaren JB Ker Gawler tigerliljan Lilium tigrinum som än idag används för tigerliljan (även om L. lancifolium är den korrekta termen)

Dessutom en gammal asiatisk legend om tigerliljan: En koreansk eremit (enstöring) hjälpte en sårad tiger genom att ta bort en pil från sin kropp. Tigern bad eremiten att använda sina befogenheter för att föreviga deras vänskap efter dess död. Eremiten gav sitt medgivande och när tigern dog så förvarades dess kropp i en tigerlilja. Därefter drunknade eremit och hans kropp sveptes bort. Tigerliljan spred sig sedan överallt på jakt efter sin vän.

I vissa kulturer så har tigerliljor också ett vidskepligt rykte om att kunna ge människornas fräknar. Dessutom så har tigerliljan på vissa platser ett symboliskt värde där det då står för rikedom och välstånd.