Ulvefodfamilien (Lycopodiaceae)

Du kan købe ulvefod her:

Ulvefod (Lycopodiaceae) er en stor familie af flerårige, primitivt opbyggede planter.

Planterne er typisk stedsegrønne med små tætsiddende blade, der er nåle- eller skælformede.

Ulvefodfamilien inkluderer 5 slægter og mere end 650 arter:

  • Diphasiastrum (16 arter)
  • Huperzia (ca. 400 arter)
  • Lycopodiella (38 arter)
  • Lycopodium (ca. 200 arter)
  • Phylloglossum (1 art)

I denne artikel finder du en kort beskrivelse samt billeder af de arter i Ulvefodfamilien, der er mest almindelige i Danmark og resten af Norden.

 

Hvor kan man købe ulvefod?

Ulvefod er ikke en haveplante og kan derfor ikke købes i havecentre o.lign. Ulvefod anvendes derimod inden for naturmedicinen og kan derfor købes i velassorterede helsekostforretninger samt på internettet. Annoncen nedenfor fører dig til en dansk webshop, der sælger ulvefod til en lav pris:

 

Otteradet Ulvefod

Latinsk betegnelse Huperzia selago
Oprindelse Europa, Vestasien
Størrelse 5-30 cm 
Blomstring juni-september 
Forekomst i DK Sjælden 
Jordbundsforhold Mager, skygget, fugtig 
Voksesteder Nåleskove, bøgeskove, heder, hedemoser, sumpe, søbredder, kilder, stenet terræn såsom grusgrave, stenbrud, skrænter osv.
Øvrig beskrivelse Giftig. Blev tidligere anvendt mod lus, hvilket har lagt navn til den norske betegnelse “lusegress”

Her ses en Otteradet Ulvefod

Attribution: Tigerente – Wikipedia.org

Huperzia selago er den latinske betegnelse for otteradet ulvefod

Attribution: Didier Descouens – Wikipedia.org

 

Liden Ulvefod

Latinsk betegnelse Lycopodiella inundata
Oprindelse Europa, Nordamerika
Størrelse 2-8 cm 
Blomstring juli-oktober
Forekomst i DK Sjælden 
Jordbundsforhold Åben, våd-fugtig, kalkfattig, mager sandet jord. Kan også vokse i tørv
Voksesteder Søbredder, grusgrave, hjulspor, klitlavninger
Øvrig beskrivelse Kortlevende plante. gulgrønne skud

På billedet ses en Liden Ulvefod

Attribution: Ettore Balocchi – Flickr.com

Lycopodiella inundata er det latinske navn for Liden Ulvefod

Attribution: Franz Xaver – Wikipedia.org

 

Ulvefod (Lycopodium)

Femradet Ulvefod

Latinsk betegnelse Lycopodium annotinum
Oprindelse Nordlige dele af Amerika, Europa og Asien
Størrelse 8-25 cm 
Blomstring juni-september 
Forekomst i DK Sjælden 
Jordbundsforhold Mager, fugtig, svagt skygget
Voksesteder Nåleskove, heder, sumpe, overdrev, raviner
Øvrig beskrivelse Islandsk Ulvefod (ssp. alpestre) er en underart til Femradet Ulvefod

Her ses en Femradet Ulvefod

Attribution: Mr. Tonreg – Flickr.com

Lycopodium annotinum er fagbetegnelsen for Femradet Ulvefod

Attribution: Jerzy Opioła – Wikipedia.org

Almindelig Ulvefod

Latinsk betegnelse Lycopodium clavatum
Oprindelse Ukendt
Størrelse 15-30 cm 
Blomstring juni-september 
Forekomst i DK Sjælden 
Jordbundsforhold Lys, tør, mager sand- eller tørvebund
Voksesteder Åbne skove på morbund, heder, overdrev, grusgrave, urer
Øvrig beskrivelse Anvendes homøopatisk. Den mest udbredte art i Lycopodium-slægten. Almindelig Ulvefod har flere underarter heriblandt Nordlig Ulvefod (ssp. monostachyon)

Her ses Almindelig Ulvefod

Attribution: Bernd Haynold – Wikipedia.org

Lycopodium clavatum er den latinske betegnelse for Almindelig Ulvefod

Attribution: Buzz – Flickr.com

 

Ulvefod (Diphasiastrum)

Bjerg-Ulvefod

Latinsk betegnelse Diphasiastrum alpinum
Oprindelse Verdens nordlige egne
Størrelse 3-14 cm 
Blomstring juni-september 
Forekomst i DK Nej (forsvundet)
Jordbundsforhold Åben, fugtig, mager, grus-, sand- eller humusblandet tørv. Primært i fjeldområder 
Voksesteder Lavt buskads, fugtige lavninger, søbredder, langs stier, tørre enge
Øvrig beskrivelse Hybrider med nogle af de andre Ulvefod-arter forekommer i meget sjældne tilfælde

Her ses en bjerg ulvefod

Attribution: Alastair Rae – Flickr.com

Flad Ulvefod

Latinsk betegnelse Diphasiastrum complanatum
Oprindelse Verdens nordlige egne
Størrelse 10-30 cm 
Blomstring juli-september 
Forekomst i DK Meget sjælden 
Jordbundsforhold Åben, tør-fugtig, mager bund 
Voksesteder Heder, hedebakker, åbne fyrreskove og nåleskovsplantager
Øvrig beskrivelse Finsk Ulvefod (ssp. montellii) er en underart til Flad Ulvefod

Flad Ulvefod kaldes Diphasiastrum complanatum på latin

Attribution: Bernd Haynold – Wikipedia.org

Cypres-Ulvefod

Latinsk betegnelse Diphasiastrum tristachyum
Oprindelse Ukendt
Størrelse 10-30 cm 
Blomstring juli-september 
Forekomst i DK Meget sjælden 
Jordbundsforhold Lysåben, mager tørve- eller sandbund 
Voksesteder Fyrreskov, skovbryn, rydninger, brandfelter, heder (især bakkede), enge
Øvrig beskrivelse

Cypres Ulvefod hedder Diphasiastrum tristachyum på latin

Attribution: Bernd Haynold – Wikipedia.org

Hybrid-Ulvefod

Latinsk betegnelse Diphasiastrum x zeilleri
Oprindelse Ukendt
Størrelse 10-30 cm 
Blomstring juli-september 
Forekomst i DK Meget sjælden 
Jordbundsforhold Tør, åben, mager sandbund
Voksesteder Heddeagtige fyrreskove, åse 
Øvrig beskrivelse Betragtes som en krydsning mellem Flad Ulvefod og Cypres-Ulvefod