Enfleurage

Enfleurage är en metod som används för att extrahera essens och aroma från hela växter eller växtdelar.

Enfleurage utvecklades på 1800-talet i Frankrike och används främst för mycket ömtåliga växtdelar – vanligtvis blomblad eller hela blommor – som inte kan tåla de höga temperaturerna som används vid destillation med vattenånga.

Processen vid enfleurage är att växten eller växtdelarna avger deras essens och aroma i fett. Hela processen sker vid rumstemperatur, men kan vara antingen “kall” eller “varm”.

 

Kall enfleurage

En stor glasplatta kallad ”chassis” täcks med ett skikt av animalisk fett (vanligtvis antingen svin- eller oxfett).

I fettet läggs de önskade växtdelarna en efter en som avger deras essens och arom i fettet under 1-3 dagar.

Processen upprepas med nya växtdelar tills fettet har uppnått önskad doftstyrka.

Kall enfleurage

Här ses kall enfleurage

 

Varm enfleurage

Vid varm enfleurage uppvärms fettet och därefter tillsätts växtdelarna. När växtdelarna har avgett deras essens, tas de bort från fettet och ersätts av nya växtdelar. Denna process fortsätter tills man uppnått önskad doftstyrka.

Denna metod anses dessutom som den äldsta av de kända metoderna för utvinning eller konservering av doftämnen från växter.

Enfleurage pomada

Båda ovanstående metoder resulterar i fett mättat med doftämnen, detta fett kallas ”enfleurage pomada” och är utgångspunkten för framställningen av en s.k. ”absolut”.

  • Enfleurage pomadan sköljs med alkohol som drar doftmolekylerna till sig
  • Alkoholen delas från fettet (fettet används i tvål eftersom det fortfarande doftar kraftigt)
  • Alkoholen avdunstar och efterlämnar en absolut

En absolut är inte det samma som en eterisk olja, eftersom den är baserad på animaliskt fett och utdragen med hjälp av alkohol, var däremot en eterisk olja (eller essentiell olja) är en ren växtolja eller en blandning av olika växtoljor.

 

En dyr extraktions metod

Enfleurage är den dyraste av alla extraktions metoder, efterson det krävs relativt mycket manuellt arbete och i grunden är ganska ineffektiv.

Oljor som framställs av blomblad – som t.ex. jasminolja – är dessutom extra kostsamma, eftersom där ska användas många blomblad för att framställa relativt små mängder olja (genom enfleurage). Allt detta är naturligtvis med till att höja priset på den färdiga oljan.

Idag är enfleurage nästan helt ersatt med olika kemiska metoder för extraktion, som både är billigare och effektivare. I praktiken är det i stort sett bara jasminolja och tuberosolja som för närvarande produceras genom enfleurage (och de kan också utvinnas kemiskt).