Eukalyptusolja (eucalyptusolja)

Vi rekommenderar dessa eukalyptusoljor

Eukalyptusolja kan också stavas eucalyptusolja och är väl känd för sin fräscha och uppfriskande doft.

Eukalyptusolja utvinns ur friska eller delvis torkade blad och unga grenar från eukalyptusträdet.

Eukalyptusolja har en lång och intressant historia där den har använts för många olika ändamål – inklusive några medicinska, dock inte vetenskapligt bevisat.

I den här artikeln kan du läsa om hur eukalyptusoljan produceras och även om alla dess användningsområden, egenskaper och så vidare.

Rekommenderade eukalyptusoljor kan köpas här.

 

Eukalyptusoljans egenskaper

Odokumenterede egenskaper

Det finns inte tillräckligt vetenskapligt stöd för att fastställa att eukalyptusolja kan lindra följande hälsoproblem:

Inflammation i övre luftvägarna

 • Nästäppa
 • Sår
 • Brännskador
 • Magsår
 • Akne
 • Blödande tandkött
 • Blåsrubbning
 • Diabetes
 • Feber
 • Influensa
 • Leverproblem
 • Problem i gallblåsan
 • Nedsatt eller brist på aptit
 • Smärta från artros
 • Annan smärta

Undersökta egenskaper med avsaknad dokumentation

 • Astma: Vissa studier tyder på att ämnet eukalyptol som finns i eukalyptusolja kan vara slemupplösande. En del av de människor som har svår astma har kunnat minska sin dos av astma medicin genom att ta eukalyptol. OBS: Försök inte detta utan att rådfråga din läkare först
 • Oljans egenskaper: Det finns fortfarande osäkerhet om huruvida alla eukalyptusbladens egenskaper som också finns i Eukalyptusolja; till exempel bladen innehåller ämnen som kan bidra till att kontrollera kroppens blodsockernivå – Dessa finns med i oljan men om det kan påverka människans blodsockernivå är ännu osäkert
 • Eukalyptol: Detta ämne utvinns ur eukalyptus och kan användas i olika medicinska sammanhang (t.ex. upplösning av slem i astma som nämns ovan.) Och det verkar som eukalyptol kan tas genom munnen i upp till 12 veckor utan att det alls finns några former av hälsorisker
 • Bronkit: Några studier som är gjorda har visat att eukalyptus kan hjälpa till med bronkit hos råttor och hos människa. Tidigare forskning inom detta område har klassificerats som för lite information eller otillräckliga för att kunna fastställa att eukalyptusolja kan lindra bronkits
 • Smärta och inflammation: Det finns ett antal studier som har visat att eukalyptusolja kan användas för att minska smärta och inflammation i kroppen och att eukalyptusolja används i produkter för smärta och inflammation (t.ex. kylgelé) dessa egenskaper är vetenskapligt bevisat

Dokumenterade egenskaper

Följande egenskaper är vetenskapligt bevisat och kan därför påtala att Eukalyptusolja kan användas till:

 • Antiseptisk effekt
 • Minskning av symtomen vid förkylning och influensa (på grund av eukalyptusens antiseptisk effekt på patogena bakterier i de övre luftvägarna)

Eukalyptusoljan användningsområde 

Tandvård

Inom tandvården använder t.ex. eukalyptusolja i lösningsmedel, används för rotfyllningar. Dessutom är eukalyptus en mycket vanlig ingrediens i munvatten, tandkräm, tandtråd, osv.

Insekter

Eukalyptusolja används i olika insektsmedel; genom direkt applicering på huden liksom myggmedel, sprayer och liknande. Dessutom kan eukalyptusolja används också som ett organisk bekämpningsmedel i vissa delar av världen.

Artiklar

Eukalyptusolja används först och främst för att ge en fräsch doft i konsumentprodukter såsom:

 • Halstabletter (särskilt godis mot halsont)
 • Tuggummi
 • Krämer, salvor och tvålar
 • Kosmetika och speciellt parfym

I vissa länder används eukalyptus även i:

 • Matvaror
 • Drycker
 • Bakverk

Eukalyptusolja används även i vissa kemiska sammanhang och kan även fungera som bränsle i sig själv.

Aromaterapi

Inom aromterapi används eukalyptus särskilt på följande sätt:

 • Inandning
 • Diffusion i luften
 • Direkt applicering på huden

 

Framställning

De sorter som används för att framställa eukalyptusolja, innehåller:

Arter som innehåller eukalyptus:

 • Eucalyptus cneorifolia
 • Eucalyptus dyk
 • Eucalyptus dumosa
 • Eucalyptus globulus
 • Eucalyptus goniocalyx
 • Eucalyptus horistes
 • Eucalyptus kochii
 • Eucalyptus leucoxylon
 • Eucalyptus oleosa
 • Eucalyptus polybractea
 • Eucalyptus radiata
 • Eucalyptus sideroxylon
 • Eucalyptus smithii
 • Eucalyptus tereticornis
 • Eukalyptus viridis

Arter som inte innehåller eukalyptol:

 • Eucalyptus dyk
 • Eucalyptus elata
 • Eucalyptus macarthurii
 • Eucalyptus Olida
 • Eucalyptus radiata
 • Eucalyptus staigeriana

 

Är eukalyptusoljan äkta eukalyptus?

Kina står för cirka 75 % av världsproduktionen av eukalyptusolja, men de flesta av denna olja kommer från träder kamfer och är därför inte äkta eukalyptusolja.

De största tillverkarna av äkta eukalyptusolja är:

 • Sydafrika
 • Portugal
 • Spanien
 • Brasilien
 • Australien
 • Chile
 • Swaziland

När du köper eukalyptusolja är det en bra idé att titta på vilket land oljan är producerad i och att du även läser på produktetiketter.

 

Försiktighetsföreskrifter

 • Förtäring: Eukalyptusolja bör inte tas (via munnen) – varken som kosttillskott eller dryck. Så lite som 3,5 ml outspädd eukalyptusolja kan vara dödlig
 • Hud: Vid hudanvändning skall eukalyptusoljan alltid vara utspädd
 • Graviditet och amning: Eftersom du inte vet eukalyptusoljans effekt på vare fostret eller barnet så bör du helt undvika kontakt med olja under graviditet och vid amning
 • Barn: Eukalyptusolja kan vara skadligt för barn – de ska inte använda olja eller smörja huden
 • Förgiftningsdosen: Den dödliga dosen av eukalyptusolja är förmodligen mellan 0,05 ml och 0,5 ml per minut. Per kg kroppsvikt. Barnens låg kroppsvikt gör dem därför särskilt sårbara för förgiftning med eukalyptus. Det har förekommit fall där barn har förgiftats efter intag av så lite som 4-5 ml eukalyptusolja
 • Diabetes: Eftersom eukalyptus kan sänka blodsockernivåerna har man misstänkt att eukalyptus i kombination med diabetesläkemedel kan sänka blodsockret för mycket så detta är inte att rekommendera
 • Användning: Eftersom eukalyptus kan påverka blodsockret, kan det försvåra kontrollen av blodsockernivån under och efter operation. Det rekommenderas därför att du slutar att ta eukalyptus ungefär 2 veckor innan du har kirurgi
 • Mediciner: Vissa läkemedel kan innehålla spår av eukalyptus (interaktion). Detta är speciellt för diabetes mediciner och vissa mediciner som bryts ned i levern. Om du tar medicin och funderar på att använda produkter som innehåller eucalyptos (t.ex.. Eukalyptus) bör du alltid rådfråga din läkare först
 • Naturläkemedel: Herbal Eucalyptus kan öka toxiciteten av örter innehåller pyrrolizidine. Örter som innehåller pyrrolizidine inkluderar:
 • Alkannarot (alkanna)
 • Vallört (Symphytum)
 • Förgätmigej rot (Myosotis)
 • Hundtungor (Cynoglossum)
 • Gråblad (Jacobaea maritima)
 • Tussilago (Petasites)
 • Joe Pye gräs (Eupatorium)
 • Röd Eupatorium (Eupatorium purpureum)
 • Hampa Joe Pye gräs (Eupatorium cannabinum)
 • Allmän Gurkört (Borago officinalis)
 • Hästhov (Tussilago farfara)
 • Gemensam Stånds (Senecio vulgaris)
 • Stånds (Jacobaea vulgaris)
 • Packera aurea (ex. Senecio aureus)

 


Rekommenderade eukalyptusoljor kan köpas här.