Svartkumminolja

Vi rekommenderar denna svartkumminolja

Svartkumminolja kommer från svartkummin (Nigella sativa) tillhör ranunkelfamiljen.

Oljan utvinns ur frön från svartspiskummin och framställs antingen genom kallpressning eller ångdestillation.

Den mer välkända sortens kummin (Carum carvi) som tillhör flockblommiga familjen och används inom gastronomin i ost, bröd och liknande. Har i övrigt ingenting med svart kummin att göra.

Svartkumminolja har länge använts inom medicin och växten svartkummin har använts i minst 2000 år. Det har till och med funnit svartkummin i den gamla farao Tut-ankh-Amon – men om detta har haft en medicinsk roll eller inte är okänt. Det bör nämnas att de medicinska egenskaper inte är vetenskapligt bevisade.

Rekommenderad svartkumminolja kan köpas här.

 

Svartkumminoljans egenskaper

Odokumenterade egenskaper

Historiskt har svartkumminolja använts mot följande hälsoproblem:

 • Bölder
 • Förkylningar
 • Huvudvärk
 • Mask i tarmarna
 • Parasiter
 • Tandvärk
 • Täppt i näsan
 • Ögoninflammation

För närvarande används svartkumminolja för följande:

Mage/tarm

 • Diarré
 • Dysenteri
 • Hemorrojder
 • Förstoppning
 • Luft i magen
 • Buksmärta
 • Oroligheter i magen

Andning

 • Allergier
 • Astma*
 • Bronkit
 • Emfysem
 • Hosta
 • Influensa
 • Svininfluensa

Övrigt

 • Cancer förebyggande*
 • Artrit smärta
 • Huvudvärk
 • Hud villkor
 • Minska blodtrycket*
 • Minskning av kolesterolnivåer
 • Stärka immunförsvaret

Det bör understrykas att det inte finns några vetenskapliga bevis för något av ovanstående egenskaper.

*Det finns några studier som har angett att svartkumminolja eventuellt kan ha en effekt på blodtrycket hos råttor och astma hos möss men dessa studier är inte något bevis för att svartkumminolja kan användas för att behandla dessa hälsoproblem hos människor. Liknande studier har också gjorts på vissa typer av cancer, lungskador, tarmskador, missbruk, läkemedelsförgiftning, diabetes, etc.

Undersökta egenskaper med avsaknad dokumentation

Trots att studier har gjort kring oljans effekt på följande sjukdomar så finns det inga belägg för att oljan kan användas för att behandla dem:

 •  Artrit: En studie från 2012 visade att svartkumminolja kan ha en effekt på ledgångsreumatism. I studien ingick 40 kvinnliga patienter med reumatoid artrit och baserades på patienternas sjukdomsaktivitet, morgonstelhet, antal svullna leder. Resultatet blev att alla svartkumminolja hade en positiv effekt på alla tre faktorer och kan därför användas som en naturligt  och prisvärdt – behandlingsalternativ
 • Antiinflammatoriska egenskaper: En av ämnena i svartkumminolja, Thymoquinon, har en anti-inflammatoriska egenskaper. Detta bevisar dock inte att oljan har samma egenskaper eller den kan användas som ett anti-inflammatoriskt medel vid användningen

Dokumenterade egenskaper

Svartkumminolja har antibakteriella egenskaper som har en hämmande effekt på bakterien S. aureus (”stafylokocker” som det kallas). Svartkumminoljan har inte används för detta inom läkemedelsindustrin och det rekommenderas inte att du använder olja för att bekämpa bakterier eller andra former av självmedicinering.

 

Svartkummin eller Kummin?

Namnet ”svart kummin” har lett till viss begreppsförvirring på svenska och ännu mer på engelska och några andra språk.

 

I tabellen nedan så kan du se den vetenskapliga klassificeringen av:

 • Svartkummin
 • Kummin
 • Spiskummin

 

Målet med denna uppställniing är bara att visa att svartkummin har ingenting gemensamt med kummin eller spiskummin – de två sistnämnda är dock nära besläktade.

  Svensk namn Latinska namn
Familj Smörblomma-familjen Ranunculaceae
Släkt Nigella Nigella
Art Svartkummin Nigella sativa
  Svensk namn Latinsk namn
Familj Flockblommig-familjen Apiaceae
Släkt Carum Carum
Art Kummin Carum carvi
  Svensk namn Latinsk namn
Familj Ranunkel-familjen Ranunculaceae
Släkt Spiskummin-släkten Cuminum
Art Spiskummin Cuminum cyminum

Dessutom så är det vanligt att många förväxlar svart spiskummin (Bunium persicum) – som också kallas svart kummin – med svartkummin. Eftersom svart kummin är relativt sällsynt och svår att få tag på har svart kummin delvis ersätts av svartkummin både inom gastronomi och naturläkemedel.

 

Försiktighetsåtgärder

 • Hud: Svartkumminolja kan orsaka allergiska utslag i huden när den appliceras (särskilt ren). Om du vill använda svart kummin olja direkt på huden så rekommenderas att 1) späda den med en basolja och 2) pröva på små hudområden i taget
 • Gravida och ammande kvinnor: Svartkummin används som krydda i mat och anses inte vara skadligt för gravida kvinnor. För ammande kvinnor (och deras barn) är inte effekt känd och all konsumtion avråddes. Både svartkummin och svartkumminolja bör endast konsumeras med måtta eftersom större doser kan vara skadliga för hälsan. Det är specifikt när den tas som ren svartkumminolja eller kapselform, finns det en risk för överintag

 


Rekommenderad svartkumminolja kan köpas här.