Granatäppleolja

Vi rekommenderar denna granatäppleolja

Granatäppleolja utvinns genom kallpressning av stammar från granatäpplenas (Punica granatum) kärnor.

Det behövs över 200 kilo friska granatäpplen til att fremställa 1 kilo granatäppelolja.

Även granatäppleoljans egenskaper har undersökts i många studier men det finns inga vetenskapliga belägg för att oljan kan användas för att behandla mänskliga sjukdomar.

I denna artikel har vi samlat de viktigaste vetenskapliga undersökningarna om granatäppleoljans effekt på männskliga sjukdomar och försöker därmed att redogöra för vilka egenskaper som har i samband med hälsan.

Rekommenderade granatäppleoljor kan köpas här.

 

Granatäppleoljans egenskaper

Odokumenterade egenskaper

Det finns inga vetenskapliga bevis för att granatäppleoljan kan användas till behandling eller  förbättring av följande hälsoproblem:

 • Hosta
 • Feber
 • Värmevallningar (en österrikisk studie från 2012 har till och med visat att granatäppleoljan inte har någon effekt på värmevallningar hos kvinnor efter klimakterieåldern hos kvinnor)

De flesta av de hälsofördelarna som kommer från granatäppleoljan är baserade på det faktum att granatäppleolja innehåller garvsyror (punicalagin) och har antagits att fungera som en antioxidant i livsmedel. Problemet är dock att denna effekt inte har kunnat bevisas på människor.

Undersökta egenskaper med avsaknad dokumentation

Flera av de nedanståendena undersökningarna har sin utgångspunkt i ektrakt från granatäppeljuice och det är därför många har antagit att granatäppleoljan också har samma egenskaper.  På samma sätt är flera av undersökningarna utförda på råttor och därför kan deras resultat inte antas gälla människor också. Undersökningarna visar bara att det är möjligt att granatäppleoljan och dess extrakt kan har en potensiell medicinsk påverkan på människan.

 • Cancer: Flera undersökningar har påvisat att extrakt från granatäppeljuice, -skal og -olja kan minska hastigheten för hur cancercellerna delar sig vilket därmed möjliggör att man förskjuter deras död. Vissa extrakter kan också begränsa blodtillförseln till tumörer och därmed svälts och storlek minskar. Dessutom finns det studier som har visat positiva resultat i förhållande till specifika cancerformer; bröst, prostata och hudcancer.
 • Nekrotiserende enterocolitis (NEC): Denna sjukdom drabbar för tidigt födda barn och innebär kallbrand i en del av tarmen. I en amerikansk undersökning från 2012 påvistade man att granatäppleoljan har en beskyddande och kraftigt antiinflammatorisk påverkan på slemhinnan i tarmarena hos råttfostret, vilket möjligtvis också kan vara till fördel för de människofoster som har sjukdomen.
 • Fettma: I en holländsk undersökning från 2011 undersökte man granatäppleoljans effekt som kosttillskott mot fettma på möss. Musens fettma  Musenes fedme berodde helt enkelt på fettrik kost. Resultatet av undersökningen var att granatäppleoljan kan minska fettman hos möss och  att även förbättrar deras insulinmotstånd. I en amerikansk undersökning från 2009 fick man liknande resultat.
 • Huden:En amerikansk undersökning har visat att granatäppleolja har en återfuktande effekt på den yttre huden (epidermis) och att extrakter från granatäppleskalen har samme effekt på läderhuden (dermis). Detta är väldigt intressant i kosmetologiska sammanhang.

Det bör understryckas att undersökningarna ovanför inte är vetenskapligt dokumenterade och kan därför inte användas till någon form av sjukdomsbehandling.

 

Granatäppleoljans användningsområde

Granatäppleoljan används ofta till att:

 • Minska rynkorna
 • förbättra hudens elasticitet
 • “återuppliva” huden

Därför används granatäppeloljan ofta i kosmetik som en ingrediens i krämer, lotioner, tvålar och schampo.

Granatäppleoljan används också i ren form (till samma användning som ovan) men den bör alltid blandas ut med någon basolja. Kom också alltid ihåg att läsa instruktionerna på förpackningen.

 

Försiktighetsföreskrifter

 • Granatäppleolja bör inte intas
 • Även om granatäppleoljan anses vara en av de bästa oljorna till mänsklig hud så bör man ändå alltid använda den med försiktighet eftersom att hudirritation kan uppstå.

 

Läs också artiklarna Granatäpplejuice och Granatäpple för mer information.

 


Rekommenderade granatäppleoljor kan köpas här.