Gurkörtsolja (boragoolja)

Vi rekommenderar dessa gurkörtsoljor

Gurkörtsolja utvinns genom kallpressning av fröna som kommer från vanlig gurkört (Borago officinalis).

Gurkörtsolja används som kosttillskott och dens största fördel är den näringsmässiga fördelen eftersom den har ett högt innehåll av gammalinolensyra (GLA).

Även om det inte finns några vetenskapliga studier för gurkörtsoljans effekt på hälsan används den även av några människor i medicinska sammanhang.

I den här artikeln har vi samlat de vetenskapliga undersökningarna som handlar om gurkörtoljans effekt på sjukdomar hos människan. Här försöker vi redogöra för vilken effekt som oljan har på vår hälsa.

Rekommenderade gurkörtoljor kan köpas här.

 

Gurkörtoljans egenskaper

Odokumenterade egenskaper

Det finns inga vetenskapliga studier som visar att gurkörtsoljan kan användas till behandling av följande sjukdomar och hälsoproblem:

 • Menstruations problem (PMS)
 • Diabetes (sockersjukdom)
 • ADHD
 • Akne
 • Alkoholism
 • Hjärt- kärl sjukdomar
 • Stroke
 • Feber
 • Hosta
 • Depression
 • Torr hud
 • Smärtor
 • Artros
 • Vätskebrist

Undersökta egenskaper med avsaknad dokumentation

Även gurkörtoljans resultat på följande sjukdomar och hälsoproblem har undersökts i vetenskapliga studier men det finns fortfarande inga bevis för att oljan kan användas för att behandla dessa sjukdomar:

 • Arp: I ett antal svenska studier från 1990-talet har man kommit fram till att gamma-linolensyra finns i gurkörtsoljan, jättenattljusolja och svartvinbärsolja. Dessa kan användas för att behandla seborroiskt eksem (mjälleksem). Några av undersökningarna kan man se här
 • Artrit: Flera studier har visat att gurkörtsolja i kombination med antiinflammatoriska läkemedel kan minska symtomen vid artros (speciellt svullnad och smärtor). Man bör dock alltid rådfråga sin läkare innan man börjar att använda naturläkemedel samtidigt som man använder andra mediciner
 • Förbättring av lungfunktionen: Vissa studier har visat att gurkörtoljan i kombination med eikosapentaensyra (EPA) kan förbättra lungfunktionen hos patienter med ARDS – en sjukdom som också kallas lugnchock eller akut andningssvikt syndrom. Den korrekta termen är dock ARDS, vilket står för Acute respiratory distress syndrome. Sjukdomen är allvarlig och uppstår oftast när lungorna utsätts för extrem stress som till exempel i dykning, blodförgiftning, personskador osv.
 • För tidigt födda barn: Modersmjölksersättning innehåller tillskott av fettsyror från gurkörtoljan. Fiskolja kan öka tillväxten och utvecklingen av nervsystemet hos för tidigt födda barn – särskilt hos pojkar
 • Barneksem: Undersökningarna av gurkörtoljans effekt på barneksem har gett motstridiga resultat
 • Hud: En studie från 2000 har visat att gurkörtsolja (när det tas som tillskott) kommer sannolikt att förbättra hudens funktion hos äldre och därmed kan minska klåda och torrhet i huden (studien kommer från gurkörtsolja resultat på fettsyrametabolism och hudbristen). Det finns även andra liknande studier som har kunnat påvisa liknande resultat
 • Cancer: Pågående studier visar att gamma-linolensyra (som finns i gurkörtsolja) kan användas för att behandla cancer. Det finns flera stora studier på området – men inga tydliga resultat

Dokumenterade egenskaper

 • Gamma linolensyra: Gurkört olja har en hög halt av gamma linolensyra (GLA) – högre än svartvinbärsolja och nattljusolja (Ca 20 % mot respektive 14% och 8%) som i övrigt är jämförbara i flera avseenden. GLA är den främsta anledningen till att forskarna är intresserade av gurkörtsolja och i de flesta av studierna ovan är det också GLA som sätts i fokus

 

Fettsyraprofil

Den typiska fettsyraprofilen för gurkörtolja ser ungefär ut så här:

Fettsyra Normalt innehåll
Mättade Fettsyror 15%
Oljesyra (omega-9) 15%
Linolsyra (omega-6) 38%
Gammalinolensyra (omega-6) 21%
Alfalinolensyra (omega-3) 1%

 

Gurkörtoljans användningsområde

Gurkört olja används som en utgångspunkt som kosttillskott. Du kan också använda oljan direkt på huden (Blanda ut oljan med en annan basolja innan du applicerar den på huden. Särskilt om du har känslig hud).

Gurkört olja bör inte värmas upp eftersom att den då förlorar en del av dess fördelaktiga egenskaper. Gurkört olja bör – som de flesta andra oljor – förvaras svalt och mörkt.

 

Försiktighetsåtgärder

 • Pyrrolizidine: Flera delar av gurkört växten innehåller så kallade pyrrolizidinalkaloider vilket kan skada levern och även orsaka cancer. Pyrrolizidine är särskilt farligt för gravida kvinnor och deras foster. Gurkört oljor köpta i Sverige innehåller inte vanligtvis pyrrolizidine. Det finns ingen garanti av detta om den växtbaserade oljan är inhandlad utomlands eller i utländska webbutiker på internet. Personer med leversjukdom bör vara extra försiktig med oljor som innehåller pyrrolizidine
 • Hemofili: Det finns en misstanke om att gurkörtsolja kan öka risken för blåmärken och blödningar och förlänga blödningstiden. Om du har en blödningssjukdom bör därför vara försiktig med användningen av gurkörtsolja. Detta gäller även om du har operation snart eller nyligen har opererats
 • Interaktion: Det finns flera läkemedel som kan interagera med gurkörtsolja. Detta gäller särskilt:
  • Anestesi Läkemedel (läkemedel som används som bedövningsmedel vid kirurgi)
  • Blodförtunnande medel (antikoagulantia – läkemedel som hämmar blodproppar)
  • Läkemedel som påverkar leverns nedbrytning av andra läkemedel
  • NSAID (även om de antiinflammatoriska medel som nämns ovan [under ”Artrit”] kan användas för att lindra symptomen av reumatoid artrit, vissa forskare tror att det kan finnas växelverkan mellan gurkört och dessa läkemedel. NSAID inkluderar ibuprofen, aspirin, etc.)
 • Biverkningar: Gurkörtolja används som kosttillskott oftast så leder det inte till några biverkningar men om du märker av några biverkningar så bör du uppsöka en läkare:
  • Buksmärta eller andra magbesvär
  • Gulfärgning av ögon och/eller hud
  • Mörkt urin

 


Rekommenderade gurkörtoljor kan köpas här.